avcılar inşaat
KALİTELİ BASKI SERİ ÜRETİM
Nasıl göz yumuyorsunuz?

Ana Sayfa » Yaşam » İzmir yüzünü güneşe dönüyor

İzmir yüzünü güneşe dönüyor

İzmir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni Uğur Çelik, Almanya ve İspanya’da gerçekleştirilen “İzmir Yüzünü Güneşe Dönüyor” projesi ile güneş enerjisinden daha fazla yararlanabileceklerini açıkladı

 
10 Ocak 2018 Çarşamba 10:25 
Yorum YapYazdır
 
İzmir yüzünü güneşe dönüyor

NİLGÜN TAZE/ÖZEL HABER

18 öğrencinin İspanya, 8 öğretmenin Almanya’da güneş enerjisi üzerine teorik ve pratik eğitim aldığı “İzmir Yüzünü Güneşe Dönüyor” projesi, konsorsiyum lideri Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirme ve Destekleme Derneği ve ortakları İzmir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi, Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Berlin OSZ Technische Informatik, Industrieelektronik und Energiemanagement – Berufliches ve İspanya Europroyectos Erasmusplus S.L. Cordoba-Granada işbirliği ile gerçekleştirildi. Projenin en önemli amacının öğretmenlere güneş enerjisi sistemlerinin kurulum uygulamalarını teorik ve pratik olarak öğretmek olduğunu açıklayan İzmir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelik, “Almanya’da maliyet hesaplarının öğretilmesi öğrencilerin ise farklı bir ülke olan İspanya’da güneş enerji sistemleri üzerine teorik ve pratik eğitimler alması, staj çalışmalarını bir ay süreyle yapmaları ve farklı bir ülkede yaşama, çalışma deneyimini yaşamalarıdır. Bu sayede alanda bilgi ve tecrübelerini arttıran öğrenciler ile iyi birer teknik eleman olma yolundaki genç bireylerin farklı bir ülke deneyimi ile eğitilmeleri sağlanmıştır” dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ

İzmir’de 300 günün üzerinde güneş ışığı bulunduğunu ve İzmir’in bu enerjiden yeterince faydalanamadığını açıklayan Çelik şunları söyledi: “Enerji Bakanlığımızın bu konuda pek çok teşvik edici çalışmaları mevcuttur ancak bu alanda çalışacak teknik personel ihtiyacının karşılanması noktasında projemiz önem arz etmektedir. Öğrenci ve öğretmenlerimiz öncelikle İngilizce ve İspanyolca eğitimler ve bu eğitimleri belgeler sertifikalarını almışlardır. Almanya’da öğretmenler sertifikalarını Berlin Avrupa Birliği Projeleri merkez ofisinde Berlin Başkonsolosu Muhammet Mustafa Çelik’ten almışlardır. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen yeterince bu enerjilerden faydalanamamaktadır.”

TEKNİK PERSONEL SIKINTISI

Çelik, doğalgaz gibi enerjisinin çoğunu dışarıdan alan Türkiye’de özellikle güneş enerjisinin kullanımının ülkenin enerji bütçesine ciddi faydalar sağlayacağını ifade ederek, “Yenilenebilir enerji kaynaklarından doğru ve sağlıklı bir biçimde yararlanılması için gereken plan ve politikaların önemi giderek artmakta ve enerji arzı ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Ülkemizdeki güneş enerjisi potansiyeli, yenilenebilir enerji teşviklerinin uygulandığı Avrupa’daki ülkelerin güneş enerjisi potansiyelinden çok daha fazladır. Ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojileriyle ilgili kalifiye teknik eleman sayısı düşük olduğundan, sektördeki şirket sayısının çok az sayıda kalmasına sebep olmaktadır. Yenilenebilir enerji teknolojileri uygulanırken bir takım teknik hesaplamalar ve tasarımlar gerektirdiğinden, bu alanda yetişmiş, teknik alt yapıya sahip, uygulama becerisi olan teknik elemanlar gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

ENERJİ TALEBİ ARTIYOR

Ara elemanlarının yetiştirilmesi işinin çoğunda yenilenebilir enerji kaynakları alanı olmayan meslek liselerinin başta elektrik-elektronik ve bilişim gibi bölümleri tarafından yapılmakta olduğunu belirten Çelik, “Bu noktada ara teknik eleman yetiştiren meslek öğretmenlerimizin ve bu alanda çalışacak personelin yetiştirilmesini hedef alan projemiz önemli bir görevi üstlenmektedir. Her geçen gün elektrik üretimine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Türkiye’nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama yüzde 8 artış göstermiştir. Artan enerji talebinin karşılanması noktasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayacak alanlarda uzmanlaşmış insan kaynağına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Üyemiz olan sektör temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşlarında ortaya koydukları en önemli sıkıntı da budur” ifadelerini kullandı.

DENEYİM ARTIRIMI

Projenin öncelikli içeriğinin katılımcıların yenilenebilir enerji alanlarından olan güneş enerjisi alanı konularında mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak olduğunu açıklayan Çelik, bu içeriğin özel amaçları arasında güneş enerjisi alanında çağın gerektirdiği özelliklere sahip, donanımlı ve deneyimli teknik elemanlar yetiştirmek ve yetişen elemanların, uluslararası standart ve ilkelere uygun olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı, altyapısal bilgilerin kazandırılması, projelendirilmesi ve kurulumu konusunda becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi. Çelik, “Yeni mezun olacak olanların kendilerine güvenlerinin arttırılması, alanı ile ilgili iş bulma ve iş yeri açma konusundaki girişimciliklerinin desteklenmesi, teknik tecrübeler kazandırılması, güneş enerjisi teknolojilerinde gerçek çalışma ortamlarına (GES) katılımın sağlanması ve kazanılan olumlu deneyimlerin ülkemizdeki ilgili kuruluşlara adaptasyonu ve mesleki eğitim yeterlikleri uluslararası olduğu kadar, ulusal, bölgesel ve yerel şartlara da cevap vermesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

ORTAK İŞ DİLİ

Çelik, mesleki eğitim kurumları ve programlarının uluslararası kalitede olması gerektiğini ve bu kaliteyi yakalamak için son yıllarda hızla ilgi gören yenilenebilir enerji kaynakları konusunda öncelikle mesleki öğretim elemanlarının eğitilmesi gerektiğini belirterek, “Güneş enerjisi fotovoltaik uygulamalar konusunda teknik personel yetiştiren öğretmenlerin bilgi, deneyim mesleki yeterliliklerinin arttırılması, Avrupa birliği ülkeleri ile güneş enerjisi alanında ortak bir iş dili, iş üslubu, çalışma adabı ve çalışma disiplini oluşturulmasına katkı sağlaması ve yeni mezun olacak gençlerin istihdamının sağlanması ile güneş enerjisi alanında potansiyel iş gücü kalitesinin arttırılması için çalışmalar yapılıyor. Özellikle mezun olacak öğrencilere kendilerini uzmanlaştırabilecekleri bir mesleki imkan sunulması ve öğretmenlerimizin Avrupa Yeterlik Çerçevesine (AYÇ) göre seviyelerinin belirlenmesi hedeflerimiz arasında” dedi.

PROJE YÜRÜTME AMACI

-Teknik personelin teknik dil yeterlilikleri arttırılması,

-Güneş enerjisi ve enerji yönetimi uzman sayısının arttırılması,

-Yenilenebilir enerji kaynakları alanında iş yapan firmalarla ve kurumlarla mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının açık işbirliğini içeren projede sektörel ihtiyaçlara cevap verilmesi,

-Okullarında Yenilenebilir Enerji Kaynakları olmadığı halde öğrencilerinde ve toplumda konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışan personelin bu alandaki son yenilikleri yerinde görerek profesyonelleşmeleri,

-Teknik elemanların ve uygulayıcıların eğitimini sağlamak ve bu eğitimi bir sertifikayla belgelendirme çalışmaları yapmak,

-Mesleki eğitimler ile müşteri memnuniyetini esas alan teknik ara eleman olarak çalışabileceklerin sayısını artırmak,

-Yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları ile ilgili eğitim modülü ve sistemlerini hazırlamak, mesleki eğitimler vermek. Bunun için Meslek Liseleri, Üniversiteler, İlgili resmi daireler, diğer meslek kuruluşları ve üyeler ile birlikte çalışmalar yapmak projeyi yürütme amaçlarımız.

KUTU

YED DERNEĞİ

Projenin final toplantısı Okul müdürleri Gürcan Temizel, Mehmet Sümer sektör temsilcileri Marin Enerji, Symrna solar farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler ile temiz enerjiye gönül vermiş bireylerin katılımı ile 24/11/2017 tarihinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seminer salonunda yapılarak öğretmen ve öğrenciler sertifikalarını törenle almışlardır. 2011 yılında kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirme ve Destekleme Derneği (YED) ise, Yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösteren şirketler, akademisyenler, uygulayıcılar ve yenilenebilir enerjiyi benimseyen ve gönül vermiş bireylerden oluşan bir sivil toplum örgütüdür. YED Fotovoltaik ve Termal Güneş Enerji, Rüzgar Enerji, Hidro Enerji, Biyo Enerji, Jeotermal Enerji, Hidrojen Enerji ve Dalga Enerji alanlarında faaliyet gösterir. YED Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasında ve geliştirilmesine katkı sağlayarak doğal çevrenin korunmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturur. Toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltir. Yenilenebilir enerji alanında çalışmak isteyenlere eğitim programları uygular. Yenilenebilir enerji alanında ülkemiz yararına oluşabilecek her türlü platformda görüş bildirir. YED Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarını ulusal ve uluslararası düzlemde ele alınmasını sağlar. YED faaliyete başladığı günden bugüne kadar çeşitli platformlarda çalıştaylara katılmış ve sektörün beklentilerine cevap verilebilecek raporların hazırlanmasında görev almıştır. Bu zorlu yolda ilerlerken en büyük enerji kaynağımız önce Yenilenebilir Enerji Kaynakları sonra da üyelerimizin bize vereceği destekler olacaktır. Temel amacımız, Yenilenebilir Enerjinin Türkiye’ de en önemli enerji kaynağı haline getirmektir.

 
10 Ocak 2018 Çarşamba 10:25 
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
Doç.Dr. Nezir Akyeşilmen
 
Dr. M. Zeki Uyanık
 
Deniz Arslan
 
Neşe Yavuz
 
Ümit Yaşar Işıkhan
 
Erdal Erek
 
Abdulkahar Çaçur
 
Aylin Topaloğlu
 
Kevser Kurudan
 
Elif Yılmaz Pekçalışkan
 
Halisa Toprak
 
Halil Arslan
 
Aslı Şen
 
Dr. Mehmet Ali Noyan
 
Taner Uyanıker
 
M. Temel Koçaklar
 
İrfan Atıcı
 
Uzm.Dr. Bediha Salnur
 
Mekkiye Uludağ
 
Merve Tüzün
 
Mehmet Emin Değer
 
Özkan Pekçalışkan
 
Sevil Petrini
 
Abdulkadir Yıldız
 
Dr. Özlem Önen
 
Muhammet Tunç
 
Yusuf Çağırtekin
 
Sultan Gümüş
 
Adnan Avuka
 
Fulya Aybüke Fişengi
 
Op.Dr. Yusuf Demircan
 
Düzgün Yalçınkaya
 
Dr. Mustafa Torun
 
Çağdaş Cantürk
 
Aysun Arslan Aydin
 
Cem Yavuz
 
Ecz. Hakan Dinçarslan
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
29
19
3
7
60
2
Beşiktaş
29
17
8
4
59
3
Başakşehir
29
18
5
6
59
4
Fenerbahçe
29
16
9
4
57
5
Trabzonspor
29
12
10
7
46
6
Kayserispor
29
12
8
9
44
7
Göztepe
29
12
7
10
43
8
Sivasspor
29
12
5
12
41
9
Kasımpaşa
29
11
7
11
40
10
Malatyaspor
29
10
8
11
38
11
Antalyaspor
29
9
8
12
35
12
Akhisar Bld.Spor
29
9
7
13
34
13
Bursaspor
29
9
6
14
33
14
Alanyaspor
29
9
5
15
32
15
Gençlerbirliği
29
7
9
13
30
16
Konyaspor
29
7
8
14
29
17
Osmanlıspor
29
7
8
14
29
18
Karabükspor
29
3
3
23
12
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Tarihte Bugün
1792 - Fransa, Avusturya'ya savaş ilan etti.
1841 - İlk dedektif romanı 'Morg Sokağı Cinayeti' yayımlandı.
1862 - İlk pastörizasyon deneyi Louis Pasteur ve Claude Bernard tarafından gerçekleştirildi.
1902 - Marie Curie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum klorürü rafine etmeyi başardılar.
1924 - 1924 Anayasası yürürlüğe girdi.
1926 - Western Electric ve Warner Bros. şirketleri, filme ses eklemeyi mümkün kılan Vitaphone cihazını tanıttılar.
1933 - İstanbul'da Razgrad Olayları başladı.
1944 - Türkiye, Almanya'ya krom ihracatını durdurdu.
1953 - Yedi Türk askeri Kore'deki esir değişimiyle geri alındı.
1962 - Dolandırıcılığıyla ünlü Sülün Osman cezaevinde 'Alınteri ile Yaşamak' konulu konferans verdi.
1967 - Swiss Britannia şirketine ait bir yolcu uçağı Toronto'da düştü: 126 kişi öldü.
1968 - Güney Afrika havayollarına ait Boeing-707 tipi bir yolcu uçağı Windhoek şehrinden kalkışı esnasında düştü: 122 kişi öldü.
1970 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, Vietnam'dan 150 bin kişilik bir Amerika Birleşik Devletleri gücünün daha geri çekileceğini açıkladı.
1972 - Apollo 16, Ay'a iniş yaptı.
1978 - Kore havayollarına ait Boeing-707 tipi bir yolcu uçağı Sovyet savaş uçakları tarafından Murmansk yakınlarındaki donmuş bir göle inmeye zorlandı. İki yolcu öldü. 107 yolcu sağ kurtuldu.
1986 - Piyanist Vladimir Horowitz, 61 yıldan sonra anavatanı olan Rusya'da tekrar konser verdi.
1998 - Air France şirketine ait Boeing 727-200 tipi bir yolcu uçağı Bogota'dan (Kolombiya) kalktıktan sonra Cerro El Cable dağlarına çarparak düştü: 53 kişi öldü.
1999 - Columbine Lisesi katliamı: Lisenin Eric Harris ve Dylan Klebold isimli öğrencileri 13 kişiyi öldürdü, 24 kişiyi yaraladı ve sonra da intihar ettiler.
2005 - Turgut Özakman'ın, Kurtuluş Savaşı'nı bir roman kurgusu içinde anlatan 'Şu Çılgın Türkler' kitabı yayımlandı.
2006 - Han Myeong-sook, Güney Kore'nin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:38
  • Güneş06:23
  • Öğlen13:21
  • İkindi17:05
  • Akşam20:00
  • Yatsı21:32
 
Anket
 
Süper Loto
19.04.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu011228303945
 
On Numara
16.04.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu02131417192730333742455253555760657072757780
 
Şans Topu
18.04.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu080919202510
 
Sayısal Loto
14.04.2018 Tarihli Çekiliş Sonucu031134374043
 
Arşiv
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık