İzmir yüzünü güneşe dönüyor

İzmir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni Uğur Çelik, Almanya ve İspanya’da gerçekleştirilen “İzmir Yüzünü Güneşe Dönüyor” projesi ile güneş enerjisinden daha fazla yararlanabileceklerini açıkladı

İzmir yüzünü güneşe dönüyor

NİLGÜN TAZE/ÖZEL HABER

18 öğrencinin İspanya, 8 öğretmenin Almanya’da güneş enerjisi üzerine teorik ve pratik eğitim aldığı “İzmir Yüzünü Güneşe Dönüyor” projesi, konsorsiyum lideri Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirme ve Destekleme Derneği ve ortakları İzmir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi, Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Berlin OSZ Technische Informatik, Industrieelektronik und Energiemanagement – Berufliches ve İspanya Europroyectos Erasmusplus S.L. Cordoba-Granada işbirliği ile gerçekleştirildi. Projenin en önemli amacının öğretmenlere güneş enerjisi sistemlerinin kurulum uygulamalarını teorik ve pratik olarak öğretmek olduğunu açıklayan İzmir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelik, “Almanya’da maliyet hesaplarının öğretilmesi öğrencilerin ise farklı bir ülke olan İspanya’da güneş enerji sistemleri üzerine teorik ve pratik eğitimler alması, staj çalışmalarını bir ay süreyle yapmaları ve farklı bir ülkede yaşama, çalışma deneyimini yaşamalarıdır. Bu sayede alanda bilgi ve tecrübelerini arttıran öğrenciler ile iyi birer teknik eleman olma yolundaki genç bireylerin farklı bir ülke deneyimi ile eğitilmeleri sağlanmıştır” dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİ

İzmir’de 300 günün üzerinde güneş ışığı bulunduğunu ve İzmir’in bu enerjiden yeterince faydalanamadığını açıklayan Çelik şunları söyledi: “Enerji Bakanlığımızın bu konuda pek çok teşvik edici çalışmaları mevcuttur ancak bu alanda çalışacak teknik personel ihtiyacının karşılanması noktasında projemiz önem arz etmektedir. Öğrenci ve öğretmenlerimiz öncelikle İngilizce ve İspanyolca eğitimler ve bu eğitimleri belgeler sertifikalarını almışlardır. Almanya’da öğretmenler sertifikalarını Berlin Avrupa Birliği Projeleri merkez ofisinde Berlin Başkonsolosu Muhammet Mustafa Çelik’ten almışlardır. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen yeterince bu enerjilerden faydalanamamaktadır.”

TEKNİK PERSONEL SIKINTISI

Çelik, doğalgaz gibi enerjisinin çoğunu dışarıdan alan Türkiye’de özellikle güneş enerjisinin kullanımının ülkenin enerji bütçesine ciddi faydalar sağlayacağını ifade ederek, “Yenilenebilir enerji kaynaklarından doğru ve sağlıklı bir biçimde yararlanılması için gereken plan ve politikaların önemi giderek artmakta ve enerji arzı ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Ülkemizdeki güneş enerjisi potansiyeli, yenilenebilir enerji teşviklerinin uygulandığı Avrupa’daki ülkelerin güneş enerjisi potansiyelinden çok daha fazladır. Ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojileriyle ilgili kalifiye teknik eleman sayısı düşük olduğundan, sektördeki şirket sayısının çok az sayıda kalmasına sebep olmaktadır. Yenilenebilir enerji teknolojileri uygulanırken bir takım teknik hesaplamalar ve tasarımlar gerektirdiğinden, bu alanda yetişmiş, teknik alt yapıya sahip, uygulama becerisi olan teknik elemanlar gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

ENERJİ TALEBİ ARTIYOR

Ara elemanlarının yetiştirilmesi işinin çoğunda yenilenebilir enerji kaynakları alanı olmayan meslek liselerinin başta elektrik-elektronik ve bilişim gibi bölümleri tarafından yapılmakta olduğunu belirten Çelik, “Bu noktada ara teknik eleman yetiştiren meslek öğretmenlerimizin ve bu alanda çalışacak personelin yetiştirilmesini hedef alan projemiz önemli bir görevi üstlenmektedir. Her geçen gün elektrik üretimine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Türkiye’nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama yüzde 8 artış göstermiştir. Artan enerji talebinin karşılanması noktasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayacak alanlarda uzmanlaşmış insan kaynağına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Üyemiz olan sektör temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşlarında ortaya koydukları en önemli sıkıntı da budur” ifadelerini kullandı.

DENEYİM ARTIRIMI

Projenin öncelikli içeriğinin katılımcıların yenilenebilir enerji alanlarından olan güneş enerjisi alanı konularında mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak olduğunu açıklayan Çelik, bu içeriğin özel amaçları arasında güneş enerjisi alanında çağın gerektirdiği özelliklere sahip, donanımlı ve deneyimli teknik elemanlar yetiştirmek ve yetişen elemanların, uluslararası standart ve ilkelere uygun olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtımı, altyapısal bilgilerin kazandırılması, projelendirilmesi ve kurulumu konusunda becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi. Çelik, “Yeni mezun olacak olanların kendilerine güvenlerinin arttırılması, alanı ile ilgili iş bulma ve iş yeri açma konusundaki girişimciliklerinin desteklenmesi, teknik tecrübeler kazandırılması, güneş enerjisi teknolojilerinde gerçek çalışma ortamlarına (GES) katılımın sağlanması ve kazanılan olumlu deneyimlerin ülkemizdeki ilgili kuruluşlara adaptasyonu ve mesleki eğitim yeterlikleri uluslararası olduğu kadar, ulusal, bölgesel ve yerel şartlara da cevap vermesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

ORTAK İŞ DİLİ

Çelik, mesleki eğitim kurumları ve programlarının uluslararası kalitede olması gerektiğini ve bu kaliteyi yakalamak için son yıllarda hızla ilgi gören yenilenebilir enerji kaynakları konusunda öncelikle mesleki öğretim elemanlarının eğitilmesi gerektiğini belirterek, “Güneş enerjisi fotovoltaik uygulamalar konusunda teknik personel yetiştiren öğretmenlerin bilgi, deneyim mesleki yeterliliklerinin arttırılması, Avrupa birliği ülkeleri ile güneş enerjisi alanında ortak bir iş dili, iş üslubu, çalışma adabı ve çalışma disiplini oluşturulmasına katkı sağlaması ve yeni mezun olacak gençlerin istihdamının sağlanması ile güneş enerjisi alanında potansiyel iş gücü kalitesinin arttırılması için çalışmalar yapılıyor. Özellikle mezun olacak öğrencilere kendilerini uzmanlaştırabilecekleri bir mesleki imkan sunulması ve öğretmenlerimizin Avrupa Yeterlik Çerçevesine (AYÇ) göre seviyelerinin belirlenmesi hedeflerimiz arasında” dedi.

PROJE YÜRÜTME AMACI

-Teknik personelin teknik dil yeterlilikleri arttırılması,

-Güneş enerjisi ve enerji yönetimi uzman sayısının arttırılması,

-Yenilenebilir enerji kaynakları alanında iş yapan firmalarla ve kurumlarla mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının açık işbirliğini içeren projede sektörel ihtiyaçlara cevap verilmesi,

-Okullarında Yenilenebilir Enerji Kaynakları olmadığı halde öğrencilerinde ve toplumda konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışan personelin bu alandaki son yenilikleri yerinde görerek profesyonelleşmeleri,

-Teknik elemanların ve uygulayıcıların eğitimini sağlamak ve bu eğitimi bir sertifikayla belgelendirme çalışmaları yapmak,

-Mesleki eğitimler ile müşteri memnuniyetini esas alan teknik ara eleman olarak çalışabileceklerin sayısını artırmak,

-Yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları ile ilgili eğitim modülü ve sistemlerini hazırlamak, mesleki eğitimler vermek. Bunun için Meslek Liseleri, Üniversiteler, İlgili resmi daireler, diğer meslek kuruluşları ve üyeler ile birlikte çalışmalar yapmak projeyi yürütme amaçlarımız.

KUTU

YED DERNEĞİ

Projenin final toplantısı Okul müdürleri Gürcan Temizel, Mehmet Sümer sektör temsilcileri Marin Enerji, Symrna solar farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler ile temiz enerjiye gönül vermiş bireylerin katılımı ile 24/11/2017 tarihinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seminer salonunda yapılarak öğretmen ve öğrenciler sertifikalarını törenle almışlardır. 2011 yılında kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirme ve Destekleme Derneği (YED) ise, Yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösteren şirketler, akademisyenler, uygulayıcılar ve yenilenebilir enerjiyi benimseyen ve gönül vermiş bireylerden oluşan bir sivil toplum örgütüdür. YED Fotovoltaik ve Termal Güneş Enerji, Rüzgar Enerji, Hidro Enerji, Biyo Enerji, Jeotermal Enerji, Hidrojen Enerji ve Dalga Enerji alanlarında faaliyet gösterir. YED Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasında ve geliştirilmesine katkı sağlayarak doğal çevrenin korunmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturur. Toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltir. Yenilenebilir enerji alanında çalışmak isteyenlere eğitim programları uygular. Yenilenebilir enerji alanında ülkemiz yararına oluşabilecek her türlü platformda görüş bildirir. YED Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarını ulusal ve uluslararası düzlemde ele alınmasını sağlar. YED faaliyete başladığı günden bugüne kadar çeşitli platformlarda çalıştaylara katılmış ve sektörün beklentilerine cevap verilebilecek raporların hazırlanmasında görev almıştır. Bu zorlu yolda ilerlerken en büyük enerji kaynağımız önce Yenilenebilir Enerji Kaynakları sonra da üyelerimizin bize vereceği destekler olacaktır. Temel amacımız, Yenilenebilir Enerjinin Türkiye’ de en önemli enerji kaynağı haline getirmektir.

Diğer Haberler

Çocuk bakanlığı çağrısı

Çocuk bakanlığı çağrısı

Türkiye’de kayıp çocuk vakalarına ilişkin gerekli önlemlerin alınmadığını kayded...

İzmirli Can’dan  Türkiye rekoru

İzmirli Can’dan  Türkiye rekoru

İzmir’de yaşayan Can Gökmen isimli öğrenci LGS’de 500 tam puan rekoru ile önemli...

Can dostlar için yardım bekliyorlar

Can dostlar için yardım bekliyorlar

Üniversite öğrencisi Ömer Tuncer’in öncülüğünde yaklaşık 4 yıl önce kurulan 6 ki...

Duygusal şişmanlığa dikkat

Duygusal şişmanlığa dikkat

Diyetisyen Derya Zünbülcan, son yıllarda Türkiye’de obez sayısının artmasının du...

Bir yıl arayla iki kitap

Bir yıl arayla iki kitap

Bu haftaki röportajımızı geçtiğimiz aylarda romanı yayınlanan yazar Akın Ersöz i...

Osmanlı suları tarih kokuyor

Osmanlı suları tarih kokuyor

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erkut, Osmanlı suları içind...