Halil Yaylak

Belediyelerin Önemi

Halil Yaylak

halilyaylak@ilksesgazetesi.com

Dünyamız günümüzde küreselleşme ve yerelleşme gibi birbiriyle farklı iki durumu aynı anda yaşamaktadır. Bunun sebebi de insanların bir yandan mahalli anlamda taleplerini arttırması, diğer yandan da uluslararası gelişmelerin takip edilmesi ve bu gelişmelere ayak uydurma çabasıdır. Tam olarak bu noktada daha iyi bir hizmet sunabilmek için hem dünyadaki yeniliklerin takip edilmesi hem de vatandaşların taleplerinin yerelde çok iyi bir biçimde dinlenerek çözüm önerilerinin sunulması şarttır!
Yerel hizmetlerin belediyeler tarafından daha etkin ve verimli sunulmasının çeşitli nedenleri vardır. Prof.Dr Esra Siverekli Demircan bunun nedenlerini şu şekilde maddelemektedir:
* Halkın kamu hizmetlerinin yürütülmesine katılımı daha kolay olur ve böylece etkin katılım ilkesi sağlanabilir.
* Belediyeler küçük ölçekli birimler olduğundan (merkezi yönetime nazaran) hizmet arz ve talebi aynı ortamda gerçekleşir.
* Bürokrasi ve kırtasiyecilik azalır.
* Halkın beklenti ve taleplerini yansıtma ve cevap verme imkanı artar.
* İhtiyacın ne olduğu ve düzeyi tespit edilerek, ihtiyaçlarla kaynaklar arasında denge sağlanır.
* Halkın hizmetlere finansal açıdan gönüllü katılımı mümkün olur.
İşte tüm bunlar dikkate alındığında aslında yerel yönetimlerin günümüzde kentler için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat tüm bu konulara yönetimler gerçekten dikkat etmekte midir? İşte orası muamma. Örnek olarak yerel yönetimlerde en çok dikkat edilmesi gereken husus bence katılımdır. Fakat maalesef yerel yönetimlerimiz insanların şikayetlerini pek umursamamaktadır! Umarım bu durum bir an önce düzelir ve belediyeler de kentlerin kalkınması için elinden geleni yapar.