Cem Yavuz

Divan-ı Hümayun

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Yazarın Diğer Yazıları

İzmir İktisat Kongresi - 04.01.2019

Kıbrıs’ın Fethi - 21.12.2018

Türkiye’de Kadın Hakları - 07.12.2018

Osmanlı Devleti’nde Para - 23.11.2018

Harf Devrimi - 16.11.2018

Cumhuriyet’in 95. Yılı - 02.11.2018

Islahat Çalışmaları - 26.10.2018

Ridaniye Savaşı - 19.10.2018

Mercidabık Savaşı - 12.10.2018

Çaldıran Savaşı - 05.10.2018

Rodos Adası’nın Fethi - 28.09.2018

Preveze Deniz Savaşı - 21.09.2018

Sanayi Devrimi - 14.09.2018

Soyadı Kanunu - 07.09.2018

Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı - 31.08.2018

Şapka Devrimi - 10.08.2018

Türk Adı ve Anlamı - 03.08.2018

Orta Asya Türklerinde Hükümdarlık Anlayışı - 27.07.2018

Konar Göçerler - 20.07.2018

Osmanlı Devleti’nde Tarım - 13.07.2018

Orta Asya Türklerinde Aile Yapısı - 29.06.2018

Nizam-ı Cedid - 22.06.2018

Nizam – ı Cedid - 16.06.2018

1. Abdülhamid Dönemi’nde Yenileşme Faaliyetleri - 09.06.2018

Köprülüler Dönemi - 01.06.2018

17. Yüzyıl Islahat Çalışmaları - 25.05.2018

Osmanlı Devleti’nde Islahat Çalışmaları - 18.05.2018

Hıttin Savaşı - 11.05.2018

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu - 04.05.2018

Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu - 27.04.2018

Osmanlı Şehirlerinde Çarşı - 20.04.2018

Osmanlı’da Mahalle - 14.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı-2 - 06.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı -1 - 30.03.2018

İskenderiyeli Hypatia - 23.03.2018

Tercüman – ı Ahval - 15.03.2018

Osmanlı Devleti’nde İlk Gazeteler - 08.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Matbaa - 01.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi - 22.02.2018

Osmanlı döneminden bahsetmeye devam ediyoruz. Bugünkü yazımda sizlere Divan-ı Hümayun hakkında bilgi vereceğim. Devlet işlerini görüşmek için, padişah başkanlığında toplanan divana, Divan-ı Hümayun adı verilmiştir. Divan, eski Türk devletlerinden esinlenerek meydana getirilmiştir. Divan-ı Hümayun, ilk olarak Orhan Bey döneminde toplanmaya başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar divana padişah başkanlık etmiştir. Fatih’ten itibaren başkanlık veziri azama bırakılmıştır. Bu, veziri azamın yetkilerinin de arttığını gösterir. Padişah ise toplantıları perde arkasından yalnızca dinlemekle yetinirdi. Divanda alınan kararlar, kanun niteliğindeydi.
Divanı Hümayun’un en önemli özelliği hangi dine mensup olursa olsun kadın erkek herkese divan kapısı açıktı. Haksızlığa ve zulme uğrayanlar divana gelip şikayetlerini dile getirmede özgürdüler. Bu olay valilerin ve askerlerin de şikayet edilebildiği anlamına gelmektedir. Halk her zaman hakkını arama konusunda serbestti.
Divana devlet görevlileri katılırdı. İdari işlere veziri azam, arazi işlerinde nişancı, dini ve hukuki işlerde kazasker ve mali konulara da defterdar bakardı. Ayrıca divanda alınan tüm kararlar defterlere kaydedilir ve defterhanede saklanırdı. Divana daimi üyeler haricinde katılan görevliler de vardı. Bunlar reisülküttab, kapıcılar kethüldası ve çavuşbaşıydı. Divan toplantısı bittikten sonra Yeniçeri Ağası da padişahın huzuruna kabul edilirdi.
Veziri azam padişahın vekili olarak divanda yer alırdı. Kendisi mührü hümayunun da sahibiydi. Bilinen ilk veziri azam Çandarlı Halil Paşa olduğundan, divana başkanlık eden ilk veziri azam da Çandarlı Halil Paşa olarak bilinmektedir. Veziriazam seferde olduğu zaman divana başkanlık etmesi için yerine kefil bırakırdı. Bu vekile Sadaret Kaymakamı adı verilirdi.
Şeyhülislam ise dini kimliğinden ötürü divana katılmamaktaydı. Zira Şeyhülislam divanın almış olduğu kararlarda fetva verebildiğinden, toplantıların dışında tutulmuştur. Bu kararla devlette ikilik oluşmasının önüne geçilmiştir. Şeyhülislam ancak 19. yüzyılın başında o dönemki divana katılabilmiştir.