İsmail Ferruh Destebaş

Düşündürücü Bir Realite-2

İsmail Ferruh Destebaş

ferruhdestebas@hotmail.com

İlginç ve düşündürücüdür. Dünyamız düzlem haline geldiğinde coğrafya dersinde gördüğümüz elips şeklindeki yörüngesinin büyüklüğüne ve şekline denk gelmektedir. Bütün semavi dinlerde ortak olarak belirtildiği gibi iç dışa, dış içe döndüğünde onun içinde birikip dışarıya çıkartılanlar, dünyanın düzlem şekli üzerine pekâlâ sığışabilirler. Bu konuda Da Vinci’nin notlarında, “Yerin altından ruhsuz bir şey çıkıp şiddetle ve vahşice canlıları öldürmeye çalışacak” (1) denilmektedir.
Bu arada güneş görevini tamamlayıp dürüldüğünde başlangıcındaki gibi sadece bir noktaya dönüşeceğini bilimsel veriler de doğrulamaktadır. Da vinci’nin notlarında, “Hangi tür bir ağaç olursa olsun, bir ağacın dalları toplamı, o ağacı gövdesine eşittir” denilmektedir. Doğrusu mühendislik ve sanatsal açıdan bu denge gerçekten gereklidir.
Eğitim-öğretim ve sevgi şeklinde üç boyutlu insancıl hasletleri terk eden ve hadlerini aşan toplumların acı sonları ve yok oluşları İncil’de de, tıpkı bizim hak kitabımızla aynı tarzda ve üslupta belirtilmiştir. Örneğin dünyanın yedi harikasından biri olarak lanse edilen Babil’in Asma Bahçeleri’nin ününü biliyoruz. Fakat şu farkla ki İncil’de, ünlü Babil’in her türlü kötülüğün ve ahlaksızlığın sembolü haline geldiği belirtilerek “Babil’in Yıkılışı” (2) oldukça ibretli bir şekilde açıklanmaktadır.
Kur’an’da “Her şey bir hesap üzeredir” denilmektedir. Hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız. Geçmişten geleceğe (ezelden ebede) yolculuk yapan insanın içsel yapısının, ruhunun neyi arzulayabileceğine dikkat etmeliyiz. Kurallara uygun bir espri içinde kendimize acımayı bilmeliyiz. Hayatımızı dizayn ederken oldukça sık kullandığımız “tepeden tırnağa” deyiminin, tıbbi anlamda tırnaktan (ayak ucundan) tepeye doğru yöneldiği sınıra kavuşmadan önce birey-toplum olarak oldukça dikkatli davranmalıyız.
Kıyamet gününü biz tespit edemeyiz, bilinmeyeni bilemeyiz; fakat özellikle bir eğitimci, eğitimin, kıyamet gününü erteleyen bir faktör olduğuna inanmalıdır. Ve bu konuda kendi fonksiyonunu bilmelidir.

Fırtına ve ürkütücü silueti
---------------------------------------------------------------------------------------
(1) Da Vinci’nin Notları
(2) İncil, “Babil’in Yıkılışı
(3) Kur’an-ı Kerim