Veysi Aygün

Göç 6

Veysi Aygün

veysi.aygun12@gmail.com

Göç 6
Çocukluğum Mardin, Midyat İlçesi’nin Estel Ulucami Mahallesi’nde geçti. Estel’in taş kemerli sokaklarında oynarken, hayatı tozpembe gördüğüm yıllardı. Çocukluğumu nasıl geride bıraktığımın farkına varmadan zaman su gibi akıp geçti. 18 yaşındayım artık. Yıl 1976. Bu sıralar okul okuyor, aynı zamanda çalışıyorum. Sosyal hareketliliğin aktif olduğu bu dönem, siyasi alanda ki gruplaşma, siyasal yelpazenin farklı kanatlarında yer alıyordu. Devrimci gençlik hareketi, 1968 kuşağının hafızalara kazınan tarihten on yıl geçmişti. Ülke yeni bir siyasal sarmalına işaret ediyordu. 1976, 77 ve 78’li yıllar siyasi fraksiyon ve Kürt siyasi hareketliliğin faaliyete geçtiği dönem olarak bilinir. 76, 77 tarihli sıçrama tahtası, 1978 kuşağını oluşturdu. Bu süre zarfında fraksiyonlar arasındaki kutuplaşma ve çatışmalar sonucu bir sürü genç hayatını kaybetti. Devlet güvenlik güçleriyle girişilen çatışmalarda düzinelerce insan canından oldu. Her ne sebeple olursa olsun, insan hayatına son vermeyi hedef olarak seçmek, insan ögesiyle bağdaşmayan bir tutumdur. Düşünce yapısı şiddet içermediği sürece, düşünce dikkate alınarak, hoş görüyle karşılanmalıdır. Yaşanan çelişkiler yumağında, kargaşa ve kaotik bir ortam hüküm sürmekteydi bu dönem. Vesayetçi rejimin şer güçleri, bazı fraksiyonlarla hem ilişkili hem çelişkili bir taktikle danışıklı çatışmayı gündemde tutuyorlardı. Bu yaşanan olumsuzluklar arifesinde vesayetçi odaklar, dış güçlerin direktifiyle 12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirerek, temel hak ve özgürlükler askıya alındı. Burada kastım şayet vesayetçi rejim ötekileştirici, kışkırtıcı, muğlak bir tutum içinde olmasaydı, bu ülke çok daha gelişmiş, şimdiki durumdan daha olumlu ve farklı bir konumda olurdu. Tıpkı bir sınıf öğretmeni; öğrencilerinin ufkunu hangi doğrultuda açarak gelecek nesle emsal örnek teşkil etmek istediği gibi. Devlet büyük bir okula benzer. Devlet idarecileri de sınıf öğretmeni. Öğretmenin öğrencilerine sadece vereceği derslerle değil, aynı zamanda tutum, davranış ve duruşuyla örnek olmalıdır öğretmen. Bunları gündeme getirmek istememde neden, bu mecrada yaşananların göçü tetikleyen başlıca faktör olmalarıdır. Midyat bünyesinde barındırdığı çeşitli, toplulukların bir arada barış içinde yaşadığı kozmopolit bir ilçedir. Halıda işlenen figüreler misali, bölgedeki topluluklarda yaşam sürdükleri toprakları motife ederek zenginleştiriyor. Değişik inanç gurubuna mensup insanlar arasındaki diyalog samimi bir tarzda sürerdi. Bu ilişkilerin yabancısı olanlar böylesi diyaloğa gıptayla bakardı. Taraflar farklı inanç gurubuna bağlı olmalarına rağmen birbirlerine karşı saygı ve sevgide kusur etmez, Dini bayramlarda bayramlaşma ziyareti karşılıklı yapılır, sohbetler ahenk içinde geçerdi. Bölgede günümüze kadar, Müslüman, Süryani, Ermeni ve Êzidi inanç gurubuna mensup insanlar varlıklarını hâlen sürdürmektedir. (Devam edecek)