İsmail Ferruh Destebaş

Hayat Piramidini Oluşturan Sistematik

İsmail Ferruh Destebaş

ferruhdestebas@hotmail.com

Yazarın Diğer Yazıları
Madde ve işlevi Modelimiz açısından çok önemlidir. Madde; kâinat ve tabiatı hareketlendiren, ahenklendiren enerjiyi ve türlerini içinde bulundurur (saklar). Öyle ki, madde enerjiye enerji de maddeye dönüşebilir. Fakat her ikisi de yok olmazlar. Madde, en iyi teknik elemandır. Hatasız bir mühendislik hizmeti sunar. Hayat piramidini oluşturan cansız maddeler, canlılar ve diğerleri arasında kesintisiz bir iletişim vardır.

Madde, manayı daha iyi anlayabilmemiz için bize sunulmuş somut görüntülerdir. Bu yönüyle madde ve kavramı, eğitim formasyonu ve formatı içinde çok daha iyi incelenmelidir. Bu inceleme ve metodu çok önemlidir. Eğitim olgusu ve işlevinin en karakteristik noktalarını oluşturur. Burada en önemli olan şey maddeyi ilim, bilim, yorum ve bilgi çerçevesinde tanımanın ötesinde maddenin dilini algılamaktır. Öyle ki madde bize davranışlar öğretir.
Pratikte ve işlevsel olarak madde, içindeki mana ve enerjisiyle sanki tabiat ve kâinatın ötelerinden gelmektedir. Aslında dünyayı, mevsimlik veya sınırlı ve belli bir süre için açılmış, bir sergi ve fuar şeklinde yorumlayabiliriz. Bilindiği gibi fuarda dışarıdan gelen örnek ürünler sergilenir.
Bu olayı ilginç bir örnekle açıklayabiliriz. Mesela enternasyonal bir fuarda gezinti yapan insanlar çeşitli görüntüler ve davranışlar sergiler. Bir kısmı banklarda oturmuş etrafı seyrederken, diğer bir kısmı luna parkta eğlenir. Diğer bir kısım insanlar da pavyonlara giderek sanatçıları izler. Kimileri ise daha kapsamlı yerleri, örneğin sanayi ürünlerinin sergilendiği pavyonları, stantları gezer ve inceler. Hatta bazıları çok daha farklı bir bakış açısı ve davranışlar sergiler. Bunlar, o sergilenen örnek ürünlerin nerede yapıldıklarını, fabrikalarını sorar ve hatta bu sınırlı süreli fuar ve sergi gezintisiyle yetinmeyerek dış bağlantılar kurarlar. Bu durum hayatın içinde gerçekten yaşanır.
Madde ve eşyanın tabiatı enfestir. Aslında canlıları oluşturan hücre yapısı ve şeklini çağrıştıran küçük atom parçacıkları, maddeyi oluşturan yapı taşlarıdır. Bu yönüyle ve yukarıda belirtilen işlevlerini dikkate aldığımızda maddeye, cansız varlık yaftasını yapıştırmaktan imtina etmemiz gerekir. Onlar, içe dönük bazı yönleriyle ve hatta mükemmel sıfır hatayla işlem hacim ve kapasiteleriyle sanki hal diliyle bize başka âlemlerden seslenmektedirler.
Maddeyi etkili kılan ruhtur. Bu yorum canlılar ve onların beden yapılarını oluşturan hücreler için geçerlidir. Fakat cansız maddeyi oluşturan atomlar için de daha farklı bir şeyler söylememiz gerekir.
Dünya ve katmanları şekil, oran ve işlev bakımından atoma ve hücreye benzemektedir. Bir araya gelerek canlı organizmayı oluşturan sistematiği etkili kılan içindeki mana ve ruhtur, fakat atomlardan oluşan maddenin sıfır hatayla çalışmasını sağlayan mükemmel faktör nedir?
Maddeyi oluşturan sayısız atom parçacıkları ile sayısız miktarda çeşitli enerji türlerini oluşturan zerreciklerin hata payı olmadan birlikte işleyişi nasıl gerçekleşmektedir? Bu konuda, “ATMOSFER VE BİLİMSEL İÇERİKLİ MUCİZELER” başlığı altında bilgi vermek bazı yorumlar ve fikir jimnastikleri yapmak mümkündür.