Cem Yavuz

Islahat Çalışmaları

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Bugün sizlere köşemde Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan ıslahat çalışmalarından bahsedeceğim.
Yavuz Sultan Selim kısa süren saltanatı boyunca yaptığı icraatlarla oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın ülkeye altın devrini yaşatmasında önemli rol oynamıştır. Hem dış tehditleri hem de iç tehditleri ortadan kaldıran Yavuz Sultan Selim, Mısır’ın fethi sayesinde gelen ekonomik güçle de Osmanlı Devleti’nin büyümesinde çok önemli rol oynamıştır.  
Yavuz Sultan Selim ülke içerisindeki ıslahat çalışmalarıyla da ülkenin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Disipline oldukça önem veren bir padişah olan Yavuz Sultan Selim, askeri alanda ıslahatlar yapmıştır. Özellikle askerlerin disiplinsiz hareketlerinden ve isyan çıkartabilecek potansiyele sahip askerlerden rahatsız olan Yavuz Sultan Selim önemli tedbirler almıştır. Askeri isyana teşvik eden ve huzursuzluk çıkartan Kazasker Cefer Çelebi, Sekbanbaşı Osman Ağa ve İskender Paşa idam edilmiştir. 
Yavuz Sultan Selim Osmanlı donanmasını geliştirmek için de yoğun bir çaba içerisine girmiştir. Özellikle İstanbul’da bir tersane inşa edilmesi birinci öncelikler arasındaydı. İstanbul’da bulunan Haliç Tersanesi ihtiyacı karşılayamayacak kadar küçüktü. Bu nedenle Haliç Tersanesi büyütüldü. Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar bu tersane kullanılmaya devam edilecektir. Kağıthane’de de bir tersane kurulması planlansa da Yavuz Sultan Selim bu planı hayata geçiremeden vefat etmiştir.   Ayrıca bir önlem olarak da olası Haçlı seferlerine karşı kadırga sayısı arttırılmıştır. 
Yavuz Sultan Selim imar faaliyetleriyle de öne çıkmıştır. Bu dönemde yapılmış olan Elbistan Ulu Camii ve Şam’da inşa edilen Şam Sultan Selim Camii mimari eser olarak son derece önemlidir.