Mehmet Emin Değer

Karşılıksız sevmek!

Mehmet Emin Değer

emin@degergroup.com

Gerçek sevgi karşılık beklemeden sevmektir. Yani Allah rızası için sevmektir.

Sevginin zıddı haset ve adavettir. Menfaat ve karşılık beklediğiniz sevginin ömrü kısa olur. Menfatin ve karşılığın bittiği yerde sevgide biter. Sevgi ve muhabbetin kalıcı olması içini, sende olmayan başkasında olan güzel meziyet ve hasletlerle iftihar etmekle mümkün olabilir.

Nefsine esir olmuş haset ve kıskançlıkla kıvranan insan evvela kendisine sonra etrafına zarar vermeye baslar nefsinde yeşertmiş olduğun kine, hasede ve adavete adavet etmekle kurtulabilirsin peygamberimiz (s.a.s) hased hased edeni yakar hadisi ne kadar anlamlıdır.

Elma ne güzeldir demek yerine ne güzel yaratılmıştır demek daha doğru olur.

O zaman elmayı Allah namına sevmek olur. Elmanın içinde 4.5 gr demir vardır daha fazla olsa sertleşir yenilmez. Gıdası çamur olan elmanın içine tadı, lezzeti ve vitaminini koyan ne güzel yaratılmıştır, dediğin zaman nimetten hakiki nimeti verene gidersin. O zaman elmadan da elmanın hakiki sahibi olan Allah’tan şükür ile zevk ve lezzet alırsın.

İnsan kainatın küçültülmüş bir nüshasıdır. İnsan büyümüş kainat olmuş, Allah’ın bütün zat ve sıfatlarını üzerinde taşıyor. Böyle baktığın zaman insanı sevmemek mümkün olur mu? İnsanın bütün kusur ve günahlarına karşılık insanlık seciyesine uygun bir takım sıfat ve meziyetleri bulunabilir. Hayat ve yaratılışın gayesi insanı Allah rızası için sevmek ve yaşatmaktır. Yine peygamber efendimiz (s.a.s) insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır .

Kayıt tanımayan sorumluluk duygusu gelişmemiş insana ve insanlığa zarar veren hayvandan yüz derece aşağı düşer. İnsana zarar vermek, öldürmek dünyanın en adi ve korkak işidir. Adam öldürmek, hele zayıf ve narin olan kadınlara el kaldırıp öldürenler hayvandan yüz derece aşağı düşmez mi?

Önemli olan insanı yaşatmaktır. Bir ağacı bir ormanı kırk yılda yetiştiremiyorsun bir kibrit çöpü ile bir dakika içinde yakabiliyorsun. Arap atasözü: tahribat kolaydır bir insanı 20 yaşına kadar yetiştiriyor, hayatın şartlarını tam manası ile öğretemiyorsun. Birileri çıkıp benim gibi düşünmüyorsun diye hayatına bir kursunla son vermeye çalışıyorsun işte o zaman hayvandan yüz derece aşağı düşüyorsun.

güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Haydi hep birlikte karşılıksız sevmeyi deneyelim.