Cem Yavuz

Köprülüler Dönemi

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

17. yüzyılda duraklama dönemine giren Osmanlı Devleti özellikle ülke içinde büyük problemlerle karşılaşmıştır. Şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması da devleti yönetme konusunda tecrübesi az olan padişahların tahta çıkmasına neden olmuştur. Bu durumda haliyle sorunları beraberinde getirmiştir. Yine saray kadınlarının bu dönemde devlet yönetimine müdahale etmesi devlet işlerini iyice karıştırmış ve işin içinden çıkmak bir hayli zorlaşmıştır.

Bahsettiğimiz bu sıkıntılı dönemde 4. Mehmed 1656 yılında oldukça önemli bir şahsiyet olan Köprülü Mehmed Paşa’yı veziriazamlığa getirmiştir. Köprülü Mehmed Paşa bu görevi kabul etmeden önce bir takım şartlar belirlemiştir. Bu şartlar kısaca şunlardır; Padişaha arz ettiği bir şeyin hemen kabul edilmesi, istediği kişiyi yani kendi adamlarını devlet kademelerine tayin edebilmesi, diğer devlet adamlarının ve saraydaki kişilerin hiçbir şartla kendi işlerine karışmaması, kendi aleyhinde çıkabilecek söylentilerin ve yapılacak kara propagandalara inanılmamasıdır. Bu şartlar 4. Mehmed tarafından kabul edilmiş ve Köprülü Mehmed Paşa ülkeyi ayağa kaldırmak için ıslahat çalışmalarına başlamıştır.

Köprülü Mehmed Paşa’nın askeri ve idari alanlarda birçok yeniliği olmuştur. Rüşvet ve haksızlıklarla mevki edinmiş kişiler görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Devlet kademeleri içerisindeki muhalif yapıyı bastırarak merkezi otoriteyi güçlendirmiş ve devlet içerisinde kargaşaya sebep olan bazı devlet adamlarını görevden alınmıştır.

Köprülü Mehmed Paşa Anadolu’daki isyanları da oldukça sert bir biçimde bastırmıştır. Bu sert yapısıyla sıklıkla suçlanan Köprülü Mehmed Paşa, her ne kadar tartışılsa da devlette düzeni sağlamış merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. Köprülü Mehmed Paşa’nın vefatından sonra oğlu Fazıl Ahmed Paşa göreve gelmiş ve o da babasının yöntemlerini daha hafif şekilde uygulamıştır.