Cem Yavuz

Köprülüler Dönemi

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Yazarın Diğer Yazıları

İzmir İktisat Kongresi - 04.01.2019

Kıbrıs’ın Fethi - 21.12.2018

Türkiye’de Kadın Hakları - 07.12.2018

Osmanlı Devleti’nde Para - 23.11.2018

Harf Devrimi - 16.11.2018

Cumhuriyet’in 95. Yılı - 02.11.2018

Islahat Çalışmaları - 26.10.2018

Ridaniye Savaşı - 19.10.2018

Mercidabık Savaşı - 12.10.2018

Çaldıran Savaşı - 05.10.2018

Rodos Adası’nın Fethi - 28.09.2018

Preveze Deniz Savaşı - 21.09.2018

Sanayi Devrimi - 14.09.2018

Soyadı Kanunu - 07.09.2018

Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı - 31.08.2018

Şapka Devrimi - 10.08.2018

Türk Adı ve Anlamı - 03.08.2018

Orta Asya Türklerinde Hükümdarlık Anlayışı - 27.07.2018

Konar Göçerler - 20.07.2018

Osmanlı Devleti’nde Tarım - 13.07.2018

Divan-ı Hümayun - 06.07.2018

Orta Asya Türklerinde Aile Yapısı - 29.06.2018

Nizam-ı Cedid - 22.06.2018

Nizam – ı Cedid - 16.06.2018

1. Abdülhamid Dönemi’nde Yenileşme Faaliyetleri - 09.06.2018

17. Yüzyıl Islahat Çalışmaları - 25.05.2018

Osmanlı Devleti’nde Islahat Çalışmaları - 18.05.2018

Hıttin Savaşı - 11.05.2018

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu - 04.05.2018

Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu - 27.04.2018

Osmanlı Şehirlerinde Çarşı - 20.04.2018

Osmanlı’da Mahalle - 14.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı-2 - 06.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı -1 - 30.03.2018

İskenderiyeli Hypatia - 23.03.2018

Tercüman – ı Ahval - 15.03.2018

Osmanlı Devleti’nde İlk Gazeteler - 08.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Matbaa - 01.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi - 22.02.2018

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

17. yüzyılda duraklama dönemine giren Osmanlı Devleti özellikle ülke içinde büyük problemlerle karşılaşmıştır. Şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması da devleti yönetme konusunda tecrübesi az olan padişahların tahta çıkmasına neden olmuştur. Bu durumda haliyle sorunları beraberinde getirmiştir. Yine saray kadınlarının bu dönemde devlet yönetimine müdahale etmesi devlet işlerini iyice karıştırmış ve işin içinden çıkmak bir hayli zorlaşmıştır.

Bahsettiğimiz bu sıkıntılı dönemde 4. Mehmed 1656 yılında oldukça önemli bir şahsiyet olan Köprülü Mehmed Paşa’yı veziriazamlığa getirmiştir. Köprülü Mehmed Paşa bu görevi kabul etmeden önce bir takım şartlar belirlemiştir. Bu şartlar kısaca şunlardır; Padişaha arz ettiği bir şeyin hemen kabul edilmesi, istediği kişiyi yani kendi adamlarını devlet kademelerine tayin edebilmesi, diğer devlet adamlarının ve saraydaki kişilerin hiçbir şartla kendi işlerine karışmaması, kendi aleyhinde çıkabilecek söylentilerin ve yapılacak kara propagandalara inanılmamasıdır. Bu şartlar 4. Mehmed tarafından kabul edilmiş ve Köprülü Mehmed Paşa ülkeyi ayağa kaldırmak için ıslahat çalışmalarına başlamıştır.

Köprülü Mehmed Paşa’nın askeri ve idari alanlarda birçok yeniliği olmuştur. Rüşvet ve haksızlıklarla mevki edinmiş kişiler görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Devlet kademeleri içerisindeki muhalif yapıyı bastırarak merkezi otoriteyi güçlendirmiş ve devlet içerisinde kargaşaya sebep olan bazı devlet adamlarını görevden alınmıştır.

Köprülü Mehmed Paşa Anadolu’daki isyanları da oldukça sert bir biçimde bastırmıştır. Bu sert yapısıyla sıklıkla suçlanan Köprülü Mehmed Paşa, her ne kadar tartışılsa da devlette düzeni sağlamış merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. Köprülü Mehmed Paşa’nın vefatından sonra oğlu Fazıl Ahmed Paşa göreve gelmiş ve o da babasının yöntemlerini daha hafif şekilde uygulamıştır.