Halil Yaylak

Makul Konut Fiyatları Mümkün mü?

Halil Yaylak

halilyaylak@ilksesgazetesi.com

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılı Nisan ayında İzmir’de 6 bin 418 olan konut satışı, 2019 yılı Nisan ayında yüzde 25,3 oranında azalarak 4 bin 797 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 481 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 7 bin 519 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 797 konut satışı ile İzmir izledi. İzmir’de nisan ayında satışı yapılan konutların yüzde 13’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 34,7’si ilk satış, yüzde 65,3’ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. Konut satışlarındaki azalış tüm Türkiye’de de gerçekleşti. Pek çok alanı etkileyen konut sektörü, ne yazık ki günden güne can kaybediyor. Bunun en önemli sebebi tabi ki ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar. Yükselen dolar kuru, artan faiz oranları hem yatırımcıyı hem alıcıyı etkiliyor. Buruda yine akıllara yerli üretim ve dışa bağımlılıktan kurtulmak geliyor. Çünkü ekonomik koşullar ne olursa olsun konut yani barınma en temel ihtiyaç. Bu noktada hükümetin yanı sıra yerel yönetimlere de büyük iş düşüyor. Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyeler tarafından imarlı ve alt yapılı arsalar üretilebilir. Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretebilir ve sosyal konutlar dışında, belediyelerce konut üretilip satılabilir. Bu satışlardan elde edilecek gelirden sosyal konutların finansmanına katkı sağlanabilir. Belediye meclisleri bu konuda yetkililer. Böylece hem vatandaş sağlıklı ve makul fiyatta konutlara sahip olabilir hem de özel sektör içinde hızla artan konut fiyatlarının önüne geçilebilir.