Cem Yavuz

Mercidabık Savaşı

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Yazarın Diğer Yazıları

İzmir İktisat Kongresi - 04.01.2019

Kıbrıs’ın Fethi - 21.12.2018

Türkiye’de Kadın Hakları - 07.12.2018

Osmanlı Devleti’nde Para - 23.11.2018

Harf Devrimi - 16.11.2018

Cumhuriyet’in 95. Yılı - 02.11.2018

Islahat Çalışmaları - 26.10.2018

Ridaniye Savaşı - 19.10.2018

Çaldıran Savaşı - 05.10.2018

Rodos Adası’nın Fethi - 28.09.2018

Preveze Deniz Savaşı - 21.09.2018

Sanayi Devrimi - 14.09.2018

Soyadı Kanunu - 07.09.2018

Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı - 31.08.2018

Şapka Devrimi - 10.08.2018

Türk Adı ve Anlamı - 03.08.2018

Orta Asya Türklerinde Hükümdarlık Anlayışı - 27.07.2018

Konar Göçerler - 20.07.2018

Osmanlı Devleti’nde Tarım - 13.07.2018

Divan-ı Hümayun - 06.07.2018

Orta Asya Türklerinde Aile Yapısı - 29.06.2018

Nizam-ı Cedid - 22.06.2018

Nizam – ı Cedid - 16.06.2018

1. Abdülhamid Dönemi’nde Yenileşme Faaliyetleri - 09.06.2018

Köprülüler Dönemi - 01.06.2018

17. Yüzyıl Islahat Çalışmaları - 25.05.2018

Osmanlı Devleti’nde Islahat Çalışmaları - 18.05.2018

Hıttin Savaşı - 11.05.2018

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu - 04.05.2018

Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu - 27.04.2018

Osmanlı Şehirlerinde Çarşı - 20.04.2018

Osmanlı’da Mahalle - 14.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı-2 - 06.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı -1 - 30.03.2018

İskenderiyeli Hypatia - 23.03.2018

Tercüman – ı Ahval - 15.03.2018

Osmanlı Devleti’nde İlk Gazeteler - 08.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Matbaa - 01.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi - 22.02.2018

Bugünkü köşemde sizlere Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan ilk ve katî neticeli muharebesini anlatacağım. Çaldıran’da alınan önemli zafer sonrasında, Osmanlı Devleti’ne uzun yıllardır düşmanlık gösteren Memlük Sultanlığı’na karşı bir takım hazırlıklar başlamıştı. Bu esnada Memlük Sultanı Kansu Gavri, Osmanlı Devleti’nin büyümesinden çekinerek Şah İsmail ile ittifak yoluna gitti. Zira Osmanlı Devleti Orta Doğu’da oldukça etkin bir hale gelmiş bu durum da Kansu Gavri’yi önlem almaya itmiştir. İttifak hazırlıklarını öğrenen Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail üzerine bir ordu göndermiştir. Bu esnada Memlükler’in Osmanlı topraklarına yakın olan Halep’e asker yığması, Osmanlı Devleti tarafından bir tehdit olarak algılanmış ve Memlük Sultanlığı’na savaş ilan edilmiştir. Savaş ilanından sonra Kansu Garvi Suriye üzerine yürüdü. Kansu Garvi’nin bu yürüyüşü oldukça şaşalı bir biçimde gerçekleşti. Gittiği her yerde adeta kutlamalar yapıldı. Kendisine yerel birlikler de katıldı. Bu esnada Yavuz Sultan Selim, Kansu Garvi’ye elçiler aracılığıyla hediyeler göndermiş ve savaş sebebini açıklamıştır. Kansu Garvi de aynı şekilde güzel hediyeleri elçi aracılığıyla yollasa da Yavuz Sultan Selim Memlüklerin Saray Nazırını tıraş ettirip geri yollamıştır. Zira Yavuz Sultan Selim, Kansu Garvi’nin Safevilere yaptığı yardımlar sebebiyle oldukça kızgın durumdaydı. Savaş, Halep’in oldukça yakın bir mevkisinde bulunan Mercidabık Ovası’nda gerçekleşmiştir. 24 Ağustos 1516 tarihinde gerçekleşen bu savaşı Osmanlı ordusu oldukça hızlı bir biçimde kazanmıştır. Savaş alanında Kansu Garvi’nin öldüğü bilinse de nedeni kesin olarak bilinememektedir. Bu zaferin Osmanlı Devleti’ne büyük getirileri olmuştur. Bu savaş sonrasında Suriye, Lübnan ve Filistin bölgeleri Osmanlı Devleti hakimiyetine girmiştir. Bu şekilde Mısır yolu da Osmanlı Devleti’ne açılmıştır.