Cem Yavuz

Mercidabık Savaşı

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Bugünkü köşemde sizlere Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan ilk ve katî neticeli muharebesini anlatacağım. Çaldıran’da alınan önemli zafer sonrasında, Osmanlı Devleti’ne uzun yıllardır düşmanlık gösteren Memlük Sultanlığı’na karşı bir takım hazırlıklar başlamıştı. Bu esnada Memlük Sultanı Kansu Gavri, Osmanlı Devleti’nin büyümesinden çekinerek Şah İsmail ile ittifak yoluna gitti. Zira Osmanlı Devleti Orta Doğu’da oldukça etkin bir hale gelmiş bu durum da Kansu Gavri’yi önlem almaya itmiştir. İttifak hazırlıklarını öğrenen Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail üzerine bir ordu göndermiştir. Bu esnada Memlükler’in Osmanlı topraklarına yakın olan Halep’e asker yığması, Osmanlı Devleti tarafından bir tehdit olarak algılanmış ve Memlük Sultanlığı’na savaş ilan edilmiştir. Savaş ilanından sonra Kansu Garvi Suriye üzerine yürüdü. Kansu Garvi’nin bu yürüyüşü oldukça şaşalı bir biçimde gerçekleşti. Gittiği her yerde adeta kutlamalar yapıldı. Kendisine yerel birlikler de katıldı. Bu esnada Yavuz Sultan Selim, Kansu Garvi’ye elçiler aracılığıyla hediyeler göndermiş ve savaş sebebini açıklamıştır. Kansu Garvi de aynı şekilde güzel hediyeleri elçi aracılığıyla yollasa da Yavuz Sultan Selim Memlüklerin Saray Nazırını tıraş ettirip geri yollamıştır. Zira Yavuz Sultan Selim, Kansu Garvi’nin Safevilere yaptığı yardımlar sebebiyle oldukça kızgın durumdaydı. Savaş, Halep’in oldukça yakın bir mevkisinde bulunan Mercidabık Ovası’nda gerçekleşmiştir. 24 Ağustos 1516 tarihinde gerçekleşen bu savaşı Osmanlı ordusu oldukça hızlı bir biçimde kazanmıştır. Savaş alanında Kansu Garvi’nin öldüğü bilinse de nedeni kesin olarak bilinememektedir. Bu zaferin Osmanlı Devleti’ne büyük getirileri olmuştur. Bu savaş sonrasında Suriye, Lübnan ve Filistin bölgeleri Osmanlı Devleti hakimiyetine girmiştir. Bu şekilde Mısır yolu da Osmanlı Devleti’ne açılmıştır.