Cem Yavuz

Osmanlı Devleti’nde Islahat Çalışmaları

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Yazarın Diğer Yazıları

İzmir İktisat Kongresi - 04.01.2019

Kıbrıs’ın Fethi - 21.12.2018

Türkiye’de Kadın Hakları - 07.12.2018

Osmanlı Devleti’nde Para - 23.11.2018

Harf Devrimi - 16.11.2018

Cumhuriyet’in 95. Yılı - 02.11.2018

Islahat Çalışmaları - 26.10.2018

Ridaniye Savaşı - 19.10.2018

Mercidabık Savaşı - 12.10.2018

Çaldıran Savaşı - 05.10.2018

Rodos Adası’nın Fethi - 28.09.2018

Preveze Deniz Savaşı - 21.09.2018

Sanayi Devrimi - 14.09.2018

Soyadı Kanunu - 07.09.2018

Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı - 31.08.2018

Şapka Devrimi - 10.08.2018

Türk Adı ve Anlamı - 03.08.2018

Orta Asya Türklerinde Hükümdarlık Anlayışı - 27.07.2018

Konar Göçerler - 20.07.2018

Osmanlı Devleti’nde Tarım - 13.07.2018

Divan-ı Hümayun - 06.07.2018

Orta Asya Türklerinde Aile Yapısı - 29.06.2018

Nizam-ı Cedid - 22.06.2018

Nizam – ı Cedid - 16.06.2018

1. Abdülhamid Dönemi’nde Yenileşme Faaliyetleri - 09.06.2018

Köprülüler Dönemi - 01.06.2018

17. Yüzyıl Islahat Çalışmaları - 25.05.2018

Hıttin Savaşı - 11.05.2018

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu - 04.05.2018

Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu - 27.04.2018

Osmanlı Şehirlerinde Çarşı - 20.04.2018

Osmanlı’da Mahalle - 14.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı-2 - 06.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı -1 - 30.03.2018

İskenderiyeli Hypatia - 23.03.2018

Tercüman – ı Ahval - 15.03.2018

Osmanlı Devleti’nde İlk Gazeteler - 08.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Matbaa - 01.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi - 22.02.2018

1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti, oldukça hızlı bir biçimde büyümüş ve kısa bir süre sonra ise süper güç haline gelmiştir. Bunun sebepleri arasında birçok etmen mevcuttur ancak hiç şüphesiz en önemlisi iyi bir devlet teşkilatına ve işinin ehli devlet adamlarına sahip olmalarıdır.

Ancak 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde devlet duraklama dönemine girmeye başlamıştır. Uzun süren savaşlar, ekonomik buhranlar, akçenin değer kaybetmesi gibi etmenler Osmanlı Devleti’nin uzun vadede büyük sıkıntılar yaşayacağının habercisi olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde baş gösteren önemli problemlerden bir tanesi de idari konulardaki problemlerdir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise şehzadelerin sancağa çıkma usulünün son bulması olmuştur. Bu durum şehzadelerin tahta çıkmadan yönetme tecrubesi kazanamamalarına neden olmuş ve devlet işlerinde aksaklıklar çıkmasına sebebiyet vermiştir. Tahta çıkan padişahların tecrube eksikliğinden de birçok devlet adamı yararlanmaya çalışmıştır ve bu şekilde devlet yönetimi iyice sıkıntıya girmiştir.

Coğrafi keşiflerin başlaması, Osmanlı’nın ekonomik gelirlerinin azalmasına sebep olmuş, piyasaya girmeye başlayan ucuz Amerikan gümüşü sebebiyle de fiyatlar artmaya başlamıştır. Osmanlı akçesinin değerinin düşmesiyle de bölgelerdeki devlet adamları halktan kendi kafalarına görepara toplamaya başlamış ve bu da isyanların çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Eğitim alanında da büyük problemler yaşanmaya başlamıştır. Beşik ulemalığı sistemi eğitimi oldukça bozmuştur. Ayrıca yine medreselerde adam kayırmanın çokça görülmesi eğitimi iyice kötü bir duruma sürüklemiştir.

Ülkenin içindeki bu bozulmalara, uzun süren savaşlar da eklenince Osmanlı Devleti bir buhranın içine sürüklenmeye başlamıştır. Bu buhrandan çıkmak için 17. yüzyıldan itibaren Islahat çalışmaları gündeme gelmiştir.

Devamı Haftaya