Cem Yavuz

Osmanlı Devleti’nde Islahat Çalışmaları

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Yazarın Diğer Yazıları

1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti, oldukça hızlı bir biçimde büyümüş ve kısa bir süre sonra ise süper güç haline gelmiştir. Bunun sebepleri arasında birçok etmen mevcuttur ancak hiç şüphesiz en önemlisi iyi bir devlet teşkilatına ve işinin ehli devlet adamlarına sahip olmalarıdır.

Ancak 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde devlet duraklama dönemine girmeye başlamıştır. Uzun süren savaşlar, ekonomik buhranlar, akçenin değer kaybetmesi gibi etmenler Osmanlı Devleti’nin uzun vadede büyük sıkıntılar yaşayacağının habercisi olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde baş gösteren önemli problemlerden bir tanesi de idari konulardaki problemlerdir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise şehzadelerin sancağa çıkma usulünün son bulması olmuştur. Bu durum şehzadelerin tahta çıkmadan yönetme tecrubesi kazanamamalarına neden olmuş ve devlet işlerinde aksaklıklar çıkmasına sebebiyet vermiştir. Tahta çıkan padişahların tecrube eksikliğinden de birçok devlet adamı yararlanmaya çalışmıştır ve bu şekilde devlet yönetimi iyice sıkıntıya girmiştir.

Coğrafi keşiflerin başlaması, Osmanlı’nın ekonomik gelirlerinin azalmasına sebep olmuş, piyasaya girmeye başlayan ucuz Amerikan gümüşü sebebiyle de fiyatlar artmaya başlamıştır. Osmanlı akçesinin değerinin düşmesiyle de bölgelerdeki devlet adamları halktan kendi kafalarına görepara toplamaya başlamış ve bu da isyanların çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Eğitim alanında da büyük problemler yaşanmaya başlamıştır. Beşik ulemalığı sistemi eğitimi oldukça bozmuştur. Ayrıca yine medreselerde adam kayırmanın çokça görülmesi eğitimi iyice kötü bir duruma sürüklemiştir.

Ülkenin içindeki bu bozulmalara, uzun süren savaşlar da eklenince Osmanlı Devleti bir buhranın içine sürüklenmeye başlamıştır. Bu buhrandan çıkmak için 17. yüzyıldan itibaren Islahat çalışmaları gündeme gelmiştir.

Devamı Haftaya