Cem Yavuz

Rodos Adası’nın Fethi

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

CEM YAVUZ
Merhaba İLKSES okurları. Bugün de tarih konusunda bazı kesitleri sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda Rodos Adası’nın fethinden bahsedeceğim. Rodos Şövalyeleri, uzun yıllardır hem Osmanlı Devleti ve Müslümanların ticaret gemilerine saldırmakta hem de savaş halinde oldukları devletlere yardım etmekteydiler. Özellikle Ridaniye Savaşı esnasında ve Canberdi Gazali isyanı esnasında Osmanlı aleyhinde faaliyetlerde bulunan Rodos Şövalyeleri, artık ortadan kaldırıması gereken bir tehdit olarak görülmeye başlanmıştı.
Divan–ı Hümayun’da yapılan uzun görüşmeler sonucunda, Rodos’un kuşatılması kararı alındı. Rodos’un kuşatılması kararı alınmadan evvel, Rodos Şövalyeleri ile de diplomatik görüşmeler sürmekteydi. Rodos Şövalyeleri’nden Osmanlı Devleti’ne itaat etmesi istense de Rodos Şövalyeleleri, Osmanlı Devleti aleyhine çalışmaktan geri durmamaktaydılar. Osmanlı Devleti’nin kuşatma hazırlığına başladıklarını haber alan Rodos Şövalyeleri, hemen Papa ve Fransa’dan yardım talebinde bulundular. Ayrıca kuşatmanın uzun süreceğini ön görerek, kendilerine aylarca yetecek olan yiyecek stoğu da yapmaya başladılar.
Osmanlı Donanması 5 Haziran 1522’de 300 gemiyle yola çıktı. 24 Haziran’da Rodos önlerine gelen Osmanlı Donanması kısa bir süre sonra adaya asker çıkarttı. 28 Temmuz 1922 tarihinde de Kanuni Sultan Süleyman Ada’ya çıktı. 1 Ağustos 1522’de başlayan saldırılar oldukça şiddetli bir biçimde gerçekleşti. Rodos Şövalyeleri Osmanlı saldırıları karşısında çaresiz kalarak görüşme talebinde bulundular. Bu görüşmeler neticesinde Rodos Adası 21 Aralık 1522 tarihinde Osmanlı Devleti’ne teslim edildi.
Rodos Adası’nın alınması için yapılan antlaşmada, isteyenin 3 sene içerisinde adayı terkedebileceği, halkın 5 sene vergiden muaf olacağı ve adanın 12 gün içerisinde boşaltılacağı gibi maddeler yer almıştır.