Ali Taydaş

Sağlık Teknolojisi

Ali Taydaş

taydas35@windowslive.com

Üretilen birçok teknolojik alet birden bire ortaya çıkmamıştır. İlk önce ihtiyacı karşılamak için ilk adım atılır daha sonra devamlı olarak o ürün geliştirilir ve son halini alır. Alexander Graham Bell’in icat ettiğine de şuan kullandıklarımıza da “telefon” diyor olmamız bunun en bariz örneklerinden biri olacaktır herhalde…
Bilim insanları bir teknolojinin geliştirilebilmesi için devamlı araştırmalar yapar. Sosyal hayatlarımızı kolaylaştırdığı gibi sağlıkta da sürekli teknolojik gelişmeler olmuştur. Röntgen gibi, bilgisayarlı tomografi gibi sağlıkta önemli yerleri olan makineler de birden bire oluşturulmamış, ilk önce X ışınları bulunmuş daha sonra insanlar bu ışınların kemiklerin fotoğraflarını çekmekte kullanılabileceklerini bulmuşlardır.
Sağlık alanında birçok yenilik ortaya çıkmaya devam ediyor. Sağlık teknolojisi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “bir sağlık sorununu çözmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için geliştirilen cihazlar, ilaçlar, aşılar, prosedürler ve sistemler şeklinde organize bilgi ve becerilerin uygulanması” olarak tanımlamaktadır. Tanı ve tedavi süreçlerini daha iyi hale getiren teknolojik gelişmeler yaşam kalitesini arttırdığı için büyük önem ifade etmektedir. Eskiden sadece hastanelerde görebildiğimiz birçok tıbbi cihazları teknoloji geliştikçe evlerde dahi yoğun şekilde görmeye başladık. Buna bağlı olarak hastaların hastanede geçirdiği süre azalmış, tanı koyma ve tedavi de daha hızlı bir hale gelmiştir. Teknoloji geliştikçe özellikle sağlık sektöründe bunu doğru kullanmayı bilmek de önemlidir. Örneğin eskiden kırık, çıkık gibi sağlık sorunlarını doktorun eli ile kontrol ederek zor bir biçimde tanı koyabiliyorken artık bunu radyoloji cihazlarıyla daha doğru ve hızlı bir şekilde tespit edebilmektedir. Ancak bu cihazlar radyasyon yaymaktadır ve hastanın gereksiz radyasyona maruz kalmaması ve daha farklı sıkıntılar yaşanmaması için sağlık çalışanlarının bunu doğru şekilde kullanılması büyük önem gerektirmektedir.
Maalesef ülkemizdeki tıbbi cihazların yüzde 85’lik gibi büyük bir bölümünün yurt dışından ithal edildiğini görmekteyiz. Dışa bağımlılığı azalmak için ülkemizdeki tıbbi cihaz üretiminin gelişip artması gerekir. Ancak ileri teknoloji tıbbi cihazların yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması ve ülkemizdeki hastanelerin de bu yatırımları yapması hem bütçe hem de hizmet maliyetleri bakımından kolay değildir. Hastanelerimizin büyük bölümü kamuya aittir. Bu açıdan bakıldığında devlet için ciddi maliyetler söz konusu olmaktadır. Hal böyle olunca dışa bağımlılık daha da artmaktadır. Devletimizin sağlık teknolojisi alanına daha fazla yatırım yapması hem sağlık alanında hem de ülkemizin kalkınması için büyük önem taşımaktadır.