Cem Yavuz

Sanayi Devrimi

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Yazarın Diğer Yazıları

İzmir İktisat Kongresi - 04.01.2019

Kıbrıs’ın Fethi - 21.12.2018

Türkiye’de Kadın Hakları - 07.12.2018

Osmanlı Devleti’nde Para - 23.11.2018

Harf Devrimi - 16.11.2018

Cumhuriyet’in 95. Yılı - 02.11.2018

Islahat Çalışmaları - 26.10.2018

Ridaniye Savaşı - 19.10.2018

Mercidabık Savaşı - 12.10.2018

Çaldıran Savaşı - 05.10.2018

Rodos Adası’nın Fethi - 28.09.2018

Preveze Deniz Savaşı - 21.09.2018

Soyadı Kanunu - 07.09.2018

Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı - 31.08.2018

Şapka Devrimi - 10.08.2018

Türk Adı ve Anlamı - 03.08.2018

Orta Asya Türklerinde Hükümdarlık Anlayışı - 27.07.2018

Konar Göçerler - 20.07.2018

Osmanlı Devleti’nde Tarım - 13.07.2018

Divan-ı Hümayun - 06.07.2018

Orta Asya Türklerinde Aile Yapısı - 29.06.2018

Nizam-ı Cedid - 22.06.2018

Nizam – ı Cedid - 16.06.2018

1. Abdülhamid Dönemi’nde Yenileşme Faaliyetleri - 09.06.2018

Köprülüler Dönemi - 01.06.2018

17. Yüzyıl Islahat Çalışmaları - 25.05.2018

Osmanlı Devleti’nde Islahat Çalışmaları - 18.05.2018

Hıttin Savaşı - 11.05.2018

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu - 04.05.2018

Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu - 27.04.2018

Osmanlı Şehirlerinde Çarşı - 20.04.2018

Osmanlı’da Mahalle - 14.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı-2 - 06.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı -1 - 30.03.2018

İskenderiyeli Hypatia - 23.03.2018

Tercüman – ı Ahval - 15.03.2018

Osmanlı Devleti’nde İlk Gazeteler - 08.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Matbaa - 01.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi - 22.02.2018

Bugünkü köşemde sizlere Sanayi Devrimi hakkında bilgiler sunacağım. Bildiğiniz gibi temeli Britanya’da atılmış olan Sanayi Devrimi, buharla çalışan makinelerin icat edilmesiyle birlikte, makineleşmenin artmasına ve ekonomik yapının tümden değişmesini sağlamıştır. Avrupa’da hızla yayılan Sanayi Devrimi, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. 18. Yüzyılda temelleri atılan sanayi devrimi 19. Yüzyılda bütün dünyayı kasıp kavurmuştur.
Aslında Sanayi Devrimi, büyük bir sürecin sonucu olarak özetlenebilir. Özellikle Avrupa’da başlayan hızlı nüfus artışı, yiyecek, kıyafet gibi ihtiyaçların artmasına neden olmuş, sonuç olarak üretim alanında yeni fikirler ortaya çıkmıştır. Yıllarca sömürge ekonomisi ile zenginleşen Avrupalı devletler, kendilerine finans kaynağını da bu şekilde yaratmışlardır. Zenginleşen Avrupa devletlerinde burjuvazi sınıfı da git gide güçlenmiş ve ülkelerde lüks tüketim ihtiyacı doğmuştur. Yüzyıllar evvel oldukça lüks sayılan kahve, çay gibi ürünler artık herkesin ihtiyacı haline gelmiştir. Bu da sonuç olarak tüketim talebinin artmasına neden olmuştur. 1763’de İskoç mühendis James Watt, buharlı makineyi icat etmiş ve sanayi devriminin temeli böylece atılmıştır.
İlerleyen yıllarda hem sanayi alanında hem de tarım alanında önemli buluşlara imza atılmıştır. Gübre üretiminin artmasıyla tarımsal ürünlerde artış ve doğal olarak ucuzluk gözlemlenmiştir. İlerleyen yıllarda bu durum nüfusun artmasına sebebiyet vermiştir.
Sanayi Devrimi’nin günümüz dünyasını şekillendirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sanayi devriminden önce zaten güçlü olan burjuvazi sınıfı daha da güçlenmiş ayrıca bu dönemde ilk kez İşçi Sınıfı ortaya çıkmıştır. İşçiler bir grup olarak daha önce de olsalar da, bilinçli olmadıklarından ötürü haklarını savunamamaktaydılar. Sanayi Devrimi’nin getirmiş olduğu zenginlik ve bolluk halkı da etkilemiş ve işçi sınıfı haklarının farkına varmıştır. Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında kadın, erkek ve çocuk demeden 20 saate yakın çalışma süreleri dayatılmıştır. İşçiler grev ve sendika kurma haklarını 19. Yüzyılın sonunda daha yüksek sesle dile getirmişler ve bunun sonucunda bu isteklerine yavaş yavaş ulaşmaya başlamışlardır.