Halil Yaylak

Tarım ve Kooperatifler

Halil Yaylak

halilyaylak@ilksesgazetesi.com

Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. Uluslararası Kooperatifler Birliği, kooperatifleri bu şekilde tanımlıyor. Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadır. Yani Türkiye’nin ihtiyacı olan kalkınmada kooperatifler büyük öneme sahip. Üreticinin her zaman yanında olan kooperatifler sürdürülebilir bir kalkınma modeli ortaya koyuyor. Yerel ekonomiye baz alarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. yaşam şartlarını arttırıp bilinçli sorumluluk sahibi insanlar yaratıyor. Bulunduğumuz ekonomik koşullar düşünüldüğünde kooperatiflerin önemi bir kez daha artıyor. Bu bilgiler ışığında önemi artan kooperatifler yarın İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Bademler Doğal Yaşam Köyü’nde bir araya gelecek. ve Kooperatifçilik Çalıştayı düzenleyecek. Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı’nın düzenlediği bu çalıştayın günümüz koşullarında ne kadar önemli olduğu yadsınamaz. Kooperatifçiliğin yol haritasının çizileceği çalıştayda, tarımsal kooperatiflerin nasıl bir örgütlenme stratejisi izlemesi gerektiği, yerel yönetimler ve kooperatiflerin arasında nasıl bir ilişki olması gerektiği, devletin tarım ve tarımsal kooperatifçilikte nasıl bir yol izlemesi gerektiği konuşulacak. Türkiye’ye örnek olan İzmir’in yerelde kalkınması katılımcılara anlatılacak. Bu çalıştayı bizler de çok önemsiyoruz. Ülkemizin geleceği, tarımsal ithalatın en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıyan örgütlü kalkınma modeli olan kooperatifler sürdürülebilir bir doğa ve kalkınma için son derece önemli.