Cem Yavuz

Türk Adı ve Anlamı

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Yazarın Diğer Yazıları

İzmir İktisat Kongresi - 04.01.2019

Kıbrıs’ın Fethi - 21.12.2018

Türkiye’de Kadın Hakları - 07.12.2018

Osmanlı Devleti’nde Para - 23.11.2018

Harf Devrimi - 16.11.2018

Cumhuriyet’in 95. Yılı - 02.11.2018

Islahat Çalışmaları - 26.10.2018

Ridaniye Savaşı - 19.10.2018

Mercidabık Savaşı - 12.10.2018

Çaldıran Savaşı - 05.10.2018

Rodos Adası’nın Fethi - 28.09.2018

Preveze Deniz Savaşı - 21.09.2018

Sanayi Devrimi - 14.09.2018

Soyadı Kanunu - 07.09.2018

Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı - 31.08.2018

Şapka Devrimi - 10.08.2018

Orta Asya Türklerinde Hükümdarlık Anlayışı - 27.07.2018

Konar Göçerler - 20.07.2018

Osmanlı Devleti’nde Tarım - 13.07.2018

Divan-ı Hümayun - 06.07.2018

Orta Asya Türklerinde Aile Yapısı - 29.06.2018

Nizam-ı Cedid - 22.06.2018

Nizam – ı Cedid - 16.06.2018

1. Abdülhamid Dönemi’nde Yenileşme Faaliyetleri - 09.06.2018

Köprülüler Dönemi - 01.06.2018

17. Yüzyıl Islahat Çalışmaları - 25.05.2018

Osmanlı Devleti’nde Islahat Çalışmaları - 18.05.2018

Hıttin Savaşı - 11.05.2018

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu - 04.05.2018

Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu - 27.04.2018

Osmanlı Şehirlerinde Çarşı - 20.04.2018

Osmanlı’da Mahalle - 14.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı-2 - 06.04.2018

Osmanlı’da Şehir Yaşamı -1 - 30.03.2018

İskenderiyeli Hypatia - 23.03.2018

Tercüman – ı Ahval - 15.03.2018

Osmanlı Devleti’nde İlk Gazeteler - 08.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Matbaa - 01.03.2018

Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi - 22.02.2018

Merhaba sevgili okurlar. Bugünkü yazımızda “Türk” adının nereden geldiğini sizlere anlatacağım. Türk adı ilk olarak Çin kaynakların da görülse de, Targita, Tyrkae veTurukha gibi isimlerle de başka kaynaklarda geçmektedir. Bu isimlerin kesin olarak “Türk” anlamına geldiği bilinmemekle birlikte, verilen bilgilerden ışığında bunu doğrulayanların sayısı da azımsanmayacak seviyededir. Ancak bahsedilen bu isimlerin hiçbirisi “Türk” isminde olduğu gibi tek heceli kullanılmamıştır. Göktürk kitabelerinde “Türk” ismi tek heceli olarak gösterilse de Çin kaynaklarında da “Tü-rük” şeklinde görülmektedir.  Daha önceleri de “Tö-rük” denildiği bilinmektedir.
Birçok topluluğun Türk olduğu düşünülmüş ancak bu toplumların Türkler ile olan bağı kesin olarak ispatlanamamış durumdadır.
Türk adının anlamı konusunda bolca rivayet bulunmaktadır. Miğfer, terk edilmiş, olgunluk gibi anlamlara geldiği söylense de yaygın kanı “Türemek”ten geldiği yönündedir. Birçok tarihçi Türk adının “türemek”ten geldiğini kabul etmiştir. Ziya Gökalp ise farklı bir bakış açısıyla “türeli” (töreli yani kanun ve nizam sahibi) olarak lanse etmiştir.  Ancak yapılan yapılan araştırmalar sonucunda “Türk” sözcüğünün kelime manasının güç ve kuvvet manasına geldiği anlaşılmıştır. Bu görüş Göktürk Kitabelerinin çözümlenmesiyle de doğrulanmış bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk ismini de devlet için ilk kez Göktürkler kullanmıştır. Türkiye ismi ise ilk defa Bizans kaynaklarında görülmüştür. Çok eskiden bu yana Türklerin Anadolu’da çoğunluğu sağlamasından ötürü özellikle Avrupalılar tarafından bölge “Türkiye” olarak anılmıştır.