Cem Yavuz

Türk Adı ve Anlamı

Cem Yavuz

cemyavuz@ilksesgazetesi.com

Merhaba sevgili okurlar. Bugünkü yazımızda “Türk” adının nereden geldiğini sizlere anlatacağım. Türk adı ilk olarak Çin kaynakların da görülse de, Targita, Tyrkae veTurukha gibi isimlerle de başka kaynaklarda geçmektedir. Bu isimlerin kesin olarak “Türk” anlamına geldiği bilinmemekle birlikte, verilen bilgilerden ışığında bunu doğrulayanların sayısı da azımsanmayacak seviyededir. Ancak bahsedilen bu isimlerin hiçbirisi “Türk” isminde olduğu gibi tek heceli kullanılmamıştır. Göktürk kitabelerinde “Türk” ismi tek heceli olarak gösterilse de Çin kaynaklarında da “Tü-rük” şeklinde görülmektedir.  Daha önceleri de “Tö-rük” denildiği bilinmektedir.
Birçok topluluğun Türk olduğu düşünülmüş ancak bu toplumların Türkler ile olan bağı kesin olarak ispatlanamamış durumdadır.
Türk adının anlamı konusunda bolca rivayet bulunmaktadır. Miğfer, terk edilmiş, olgunluk gibi anlamlara geldiği söylense de yaygın kanı “Türemek”ten geldiği yönündedir. Birçok tarihçi Türk adının “türemek”ten geldiğini kabul etmiştir. Ziya Gökalp ise farklı bir bakış açısıyla “türeli” (töreli yani kanun ve nizam sahibi) olarak lanse etmiştir.  Ancak yapılan yapılan araştırmalar sonucunda “Türk” sözcüğünün kelime manasının güç ve kuvvet manasına geldiği anlaşılmıştır. Bu görüş Göktürk Kitabelerinin çözümlenmesiyle de doğrulanmış bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk ismini de devlet için ilk kez Göktürkler kullanmıştır. Türkiye ismi ise ilk defa Bizans kaynaklarında görülmüştür. Çok eskiden bu yana Türklerin Anadolu’da çoğunluğu sağlamasından ötürü özellikle Avrupalılar tarafından bölge “Türkiye” olarak anılmıştır.