Dr. Mehmet Ali Noyan

Yeni Dönemde Her Öğrencinin Bir Kulübü Olacak

Dr. Mehmet Ali Noyan

alinoyan47@gmail.com

Yazarın Diğer Yazıları

15 Temmuz Destanı - 15.07.2018

Öğretmenler Günü - 24.11.2017

Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Başlarken - 18.09.2017

Kurban Bayramı ve Gönül Kazanma Seferberliği - 01.09.2017

Ya İstiklal Ya İzmihlal Ruhu - 30.08.2017

Büyüklerimizin Aile Hayatımızdaki Yeri ve Önemi - 17.08.2017

Organik Tarımı Yaygınlaştırarak İşsizliği Azaltma - 11.08.2017

Olumlu Bakış Açısının Önemi - 28.07.2017

Sosyal Medya Depresyonu - 26.07.2017

Doğru Tercih Yapmanın Önemi - 23.07.2017

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15.07.2017

Kıyafetlerimiz Üzerinden Bize Oynanan Gizli Oyunlar - 12.07.2017

Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi - 21.06.2017

Babalar Günü - 18.06.2017

Milli Şuur Eğitimi - 19.05.2017

Anneler Günü - 14.05.2017

Berat Kandili - 10.05.2017

Büyük Konuşmanın Sonuçları - 28.04.2017

Hediyeleşmenin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi - 14.02.2017

Başarının Anahtarı - 20.01.2017

Sabrın Hayatımızdaki Anlam ve Önemi - 27.12.2016

Kelimelerin Sihirli Gücü - 07.12.2016

Tükenmişlik Sendromu – 2 - 30.11.2016

Tükenmişlik Sendromu-1 - 29.11.2016

Öğretmenler Gününün Anlam ve Önemi - 24.11.2016

Sosyal Medya Bağımlılığı - 22.11.2016

Yeni Bir Eğitim ve Öğretim Maratonu Başlıyor - 19.09.2016

Kurban Bayramı ve Bayramın Faziletleri - 13.09.2016

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Anlam ve Önemi - 30.08.2016

Karne Heyecanı ve Yarıyıl Tatili - 22.01.2016

Sanat ve Spor Kurslarına Katılan Öğrenciye Ek Puan Geliyor - 17.12.2015

Kahvaltı Kültürümüze Eklenen Siyah Çayın Sakıncaları - 01.12.2015

Eğitime Nereden Başlamalı? - 11.11.2015

KURBAN BAYRAMI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ - 24.09.2015

1 KASIM 2015 TARİHİNDE YAPILACAK SEÇİMLERİN ÖNEMİ - 14.09.2015

- 14.09.2015

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE YAŞANANLAR - 30.08.2015

Çalışma Hayatında Esneklik - 2 - 25.08.2015

Çalışma Hayatında Esneklik 1 - 24.08.2015

Yaz tatilinin sonuna yaklaştık. 18 Eylül 2017 Pazartesi günü okullar açılıyor. Yaklaşık 19 milyon öğrenci yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Yaygın eğitim kurumlarında açılacak kurslara katılacak kursiyerleri de eklediğimizde bu rakam 20 milyonu geçebilecektir. 08.06.2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim görecek her öğrencimizin birer kulübü olacak. Öğrencilerimiz ve kursiyerlerimiz okul açılışına müteakip eylül ayı içerisinde sınıf ve şube öğretmenlerinin rehberliğinde seçecekleri kulübe üye olacak ve yıl boyunca bu kulüp çalışmalarına katılacaklar.

Bu yönetmeliğin amacı her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Görüldüğü üzere yönetmelik öğrencilerimiz için çok önemli fırsatlar getirmektedir. Bu yönü ile yönetmeliğin uygulanmaya başlaması ile öğrencilerimizde çok yönlü bir fayda elde edileceğini söyleyebiliriz. Öğrencilerimizin yapacakları kulüp çalışmaları ile ülkemizin kalkınmasına katkıda sağlanacak, toplumsal gelişmemize hız ve dinamizm kazandıracaktır.

Yönetmelikte 44 örnek kulüp belirlenmiştir. Eylül ayında okullarda yapılacak öğretmenler kurulunda bu örnek kulüplerden seçim yapılabileceği gibi bunların dışında yeni kulüpler de belirlenebilecektir. Öğretmenler kurulunda belirlenecek kulüpler okul açıldığında sınıf ve şube rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler konu hakkında bilgilendirilecektir. Bu bilgilendirme çalışmasından sonra her öğrenci kendisine bir kulüp seçecek ve yıl boyunca o kulübün çalışmalarına katılacaktır. İzleyen yıllarda öğrenci isterse seçtiği kulübe devam edebilecek isterse de yeni bir kulübe yazılabilecektir. Yönetmeliğe göre her öğrencinin bir kulübe yazılması zorunludur.

Yönetmelikte kulüp çalışmalarının giderlerine de yer verilmiştir. Buna göre yapılacak kulüp çalışmaları ile ilgili giderlerin okul aile birliği, gönüllü kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla karşılanabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda yönetmelik kulüp çalışmaları ile ilgili öğrenciye maddi bir külfet yüklememektedir. Ayrıca yönetmeliğe göre sosyal etkinlik çalışmaları, öncelikle ders saatleri dışında uygulanacağı ve ancak zorunlu hallerde ders saatleri içinde uygulanabileceği yönünde bir düzenleme getirilmiştir.

Kulüp çalışmalarına katılacak öğrenciler e-okul sisteminde yer alan modüle işlenecek ve yıl içinde öğrencilerin yapacakları güzel çalışmalar okul müdürlüğünce “Sosyal etkinlik Başarı Belgesi” ve okul aile birliğinin imkanları ile ödüllendirileceği yönetmelikte düzenlenmiştir. Bunun yanında yönetmelikte kulüp çalışmalarına katkı sunan öğretmen, veli, kişi ve kurumlara okul müdürlüğü tarafından “Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi” verileceği belirtilmektedir.

Okullarda kurulacak kulüplerin iş ve işlemleri okul müdürlüğü tarafından görevlendirilecek “Kulüp Danışman Öğretmenleri” tarafından takip edilecek ve gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır. Ancak ifade etmek gerekir ki, yönetmeliğe göre kulüp çalışmaları bizatihi kulübün öğrencileri tarafından yerine getirilecektir. Öğretmenin görevi sadece rehberlik yapmakla sınırlıdır.

Yönetmeliğe göre kulüp çalışmalarını da uhdesinde toplayacak “Sosyal Etkinlikler Kurulu” adında okullarda bir kurulun kurulacağı ve sene başı öğretmenler kurulunda tespit edilen “Belirli Gün ve Haftaların” icrası ile ilgili iş ve işlemlerden sorumlu kulüplerin bu kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Yönetmelikte yer alan bu kurulun yapısı, kurulun üye dağılımı, yetki ve görevleri göz önüne alındığında yönetmeliğin okullarda klasik yönetim anlayışı yerine modern ve katılımcı bir yönetim anlayışını öne çıkardığını söyleyebiliriz.

Özetle Milli Eğitim bakanlığımız; özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrencilerimizin kazanımlar sağlamasına yönelik çok önemli bir yönetmelik çıkarmıştır. Geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimize yeni imkanlar ve fırsatlar sunan bu yönetmeliğin ülkemize hayırlı olmasını niyaz eder, öğrencilerimize başarılar diliyorum.