İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Çerez Politikası. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Doç.Dr. Erhan Bayram

Bebeklerde Erken Doğum

Doç.Dr. Erhan Bayram

dr.erhanbayram@yahoo.com

Son yıllarda tıp alanında yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde prematüre (erken doğum) ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşama, hayata tutunma oranlarında belirgin artış görülmektedir. Prematüre doğumlar tüm doğumların % 10-15’ini kapsayacak kadar sıktır. Tıp alanında yaşanan olumlu ilerlemelere rağmen, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğum sıklığı azaltılamamaktadır.
Doğum ve doğum sonrası çocuklarımızın yaşayabileceği sağlık sorunları, prematüre doğan bebeklerde daha sık görülmektedir. Solunum sistemi hastalıkları, görme problemleri, beyin kanamaları, nöbetler ve özürlülük gelişmesi, zamanında doğan bebeklere göre çok daha sıktır. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin bir kısmı doğum esnasında, bir kısmı da doğum sonrasında çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kaybedilmektedir.
Yaşayan prematüre bebekler serebral palsi ve mental retardasyon gibi nörogelişimsel hastalıklar için önemli bir risk grubudur. Çocukluk döneminde, okul başarısını etkileyen dil, dikkat ve davranış alanlarında sorunlar ve epilepsi sık görülmektedir. Prematürelik düzeyi arttıkça yani doğum haftası düştükçe de bu sorunların görülme oranları artmaktadır. Bu tip hastalıkların erken saptanması ve erken dönemde gerekli olan özel eğitime yönlendirilmesi ile oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.
Prematüre doğan bebeklerde, sağlıklı çocuk izleminin yanı sıra yakın çocuk nöroloji izlemi yapılması, gelişebilecek hastalıkların erken tanı ve tedavisine olanak sağlamaktadır. Prematüre çocukların sadece yaşatılması değil aynı zamanda kaliteli ve nitelikli yaşatılması da izlemlerinde esas alınmalıdır. Gelişimsel sorunlar açısından yüksek risk altındaki bu çocukların izlemleri, ergenlik dönemine kadar devam ettirilmelidir.