Uzm.Dr. Onur Oral

Çocuk Sağlığı ve Spor

Uzm.Dr. Onur Oral

onur.oral@ege.edu.tr

Çocukların sağlıklı gelişiminde, oyun ve fiziksel aktivitenin çok olumlu katkıları bulunmaktadır. Çocuklar, oyun ve sportif aktivite gibi fiziksel hareketlere katılım göstererek, bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişim sürecini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilir.
Okul çağı dönemindeki çocukların gelişimi için oyun ve fiziksel aktivite, onların motor (beyin ve kas etkileşimi) gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması sürecinde çok önemli rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda, çocukluk döneminde oyun etkinliklerine katılan çocukların hareket becerilerinin artmasıyla birlikte; okuldaki eğitim başarılarının da arttığı gözlemlenmiştir. Ve aynı zamanda, bu çocukların ileriki yaşlarda daha sağlıklı bir yaşam alışkanlığı, sosyal iletişim becerisi ve dengeli beslenme konusunda daha bilinçli oldukları da izlenmiştir.
Yaz aylarında çocuklar için en uygun zaman değerlendirme yöntemi olarak; spor ve fiziksel aktivite programları planlanması gündeme gelince, yaz spor okulları bu konuda çok doğru bir tercih olarak değerlendirilmelidir. Yaz spor okullarında, konularında uzman antrenörlerin verdikleri hareket eğitimiyle, her yaşta çocuğun katılabileceği fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyen fizik aktivite programlarıyla çocukların sadece fiziksel özellikleri değil ama aynı zamanda, öz güvenleri, takım olabilme duyguları, sosyal ortamlara uyum sağlama becerileri ve disiplinli yaşam alışkanlıklarını kazanabilme şansları olacaktır.
Günümüz teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesiyle ile birlikte, ekran bağımlısı olma riskiyle karşı karşıya kalan çocuklar giderek, hareketsiz bir hayata uyum göstermeye devam etmektedir. Daha henüz çocukluk çağında, cep telefonu, televizyon, tablet, bilgisayar ile tanışan çocukların oyun ve fiziksel aktiviteye yönlendirilmeleri, sağlıklı bir nesil için vazgeçilmezdir. Son yıllarda çocukların sağlıklı gelişimde en çok sık karşılan olumsuz gözlem, onların televizyon ve bilgisayar karşısında uzun süre zaman geçirmeleri sonucunda yetersiz fizik aktiviteye bağlı gelişen obezite, yeterli ve sağlıklı dinlenememe ve uykusuzluk gibi sorunlar günümüz çocuklarını sadece bedensel olarak değil ama aynı zamana da, psikolojik gelişimleri açısından da olumsuz etkilemektedir.
Özellikle yaz aylarında artan bu hareketsiz hayat tarzının çocuklarda olası genel vücut sağlığı, hormonal denge, sağlıklı büyüme ve sosyokültürel gelişim sorunları yaşanmaması için okulların tatilde olduğu yaz aylarında sıklığı artan bu hareketsiz ve sağlıksız yaşam tarzından çocukları koruyabilmek adına onları özelikle yaz aylarında spora ve oyun gibi fiziksel aktivitelere yönlendirebilmek çok yerinde bir tercih olacaktır.