Doç.Dr. Erhan Bayram

Çocuklarda Gerekli Olan Aşıların Yapılmaması ve Sonuçları

Doç.Dr. Erhan Bayram

dr.erhanbayram@yahoo.com

Geçtiğimiz yüzyılda, toplum sağlığı konusunda tıp alanındaki en önemli gelişme aşıların kullanılmaya başlanması olarak kabul edilmektedir. Birçok farklı türdeki aşıların ortak amacı, enfeksiyonlara bağlı gelişebilen sakatlık ve ölüm gibi ciddi komplikasyonlara karşı bireyleri korumak, salgınları önlemek ve sonuçta hastalık etkeni olan ajanı tamamen yeryüzünden ortadan kaldırabilmektir. Yani bütün toplumun daha sağlıklı olabilmesi amacıyla uygulanmaktadırlar. Dünya’da uygulanan aşılama programları sayesinde 1970’lerde çiçek hastalığı yeryüzünden silinmiştir. Çocuk felci gelişmiş, aşı programlarını iyi uygulayan toplumlarda artık görülmemektedir. Toplum sağlığımızı geliştirmek, aşılama ile enfeksiyonlara bağlı erken çocuk ölümlerinin önüne geçebilmek amacıyla ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’mız aracılığı ile aşılama programlarına önem verilmekte ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Boğmaca, tetanoz, tüberküloz, menejit, kızamık gibi bir çok enfeksiyon ajanına karşı geliştirilen ve rutin kullanıma alınan aşılar sayesinde dünya üzerinde milyonlarca çocuk sakatlıklardan ve ölümden korunmuştur. Aşılama programlarını eksiksiz ve bütün topluma uygulayabilen ülkelerde de erken çocuk ölümlerinde ciddi azalmalar görülmektedir.
Ancak son yıllarda ülkemizde ve bütün dünya genelinde aşı karşıtı kampanyalar geliştirildiğini ve bu durumun giderek yaygınlaştığını üzülerek izliyoruz. Aşı karşıtlarının söylemlerine baktığımızda ise bilimsellikten uzak, toplum sağlığından ziyade bireysel endişeleri kapsayan ve sosyal medya da bilim insanlarının dışında, aşı konusunda en ufak bir bilgisi olmadan, kulaktan dolma yalan yanlış paylaşımlarda bulunan kişilerin bu aşı karşıtı bireylerin sayısının artmasına katkıda bulunduğu görüyoruz.
Dünya’da ve ülkemizde çocuk ölümlerine neden olabilen onlarca enfeksiyon ajanına karşı aşılar mevcuttur ve kullanılmaktadır. Ancak bu aşıların bütün toplumda etkili olabilmesi ve genel toplum sağlığını iyileştirebilmesi için bütün çocuklarımızın aşılanması gerekmektedir.
Aşılanma ve sağlıklı bir yaşam her çocuğun en doğal hakkıdır. Çocuklarımızın aşılanması konusunda gösterilecek her türlü çaba, çocuk ölümlerinin ve enfeksiyonlara bağlı sakatlıkların azaltılmasına katkıda bulunacaktır.