İsmail Ferruh Destebaş

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI-5

İsmail Ferruh Destebaş

ferruhdestebas@hotmail.com

Yazarın Diğer Yazıları

İlginç Bir Atmosfer Yorumu-1 (Da Vinci’nin Not defterinden) “Atmosfer” - 01.04.2020

 İhtiyaç Duyulan Bir Fikir Jimnastiği - 25.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu-4 - 18.03.2020

Yorum Farklı Bir Atmosfer Yorumu-3 - 11.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu - 2 - 04.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu - 26.02.2020

Her Zaman Geçerliliğini Koruyan Bir Hikâye - 19.02.2020

İnsan ve İnsanı Tanımlama-4 - 12.02.2020

İnsan ve İnsanı Tanımlama-3 - 05.02.2020

İnsan ve İnsanı tanımlama-2 - 29.01.2020

Realitenin İki Yönü - 22.01.2020

Alexis Carrel-2 - 15.01.2020

Alexis Carrel ve Görüşleri                                                                   - 08.01.2020

Konjonktürsel Bir Yorum-4 - 05.01.2020

Konjonktürsel Bir Yorum-3 - 25.12.2019

Konjonktürsel Bir Yorum-2 - 18.12.2019

Konjonktürsel Bir Yorun-1 - 11.12.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-4 - 04.12.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir 3 - 27.11.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-2 - 21.11.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-1 - 13.11.2019

Sevgi Olgusu Üzerine-2 - 06.11.2019

Sevgi Olgusu Üzerine-1 - 30.10.2019

İlim-Bilim-Yorum - 23.10.2019

Kalbimizin Sesi - 16.10.2019

Çoklu Zeka Türleri Hakkında Son Birkaç Söz-2 - 09.10.2019

Çoklu Zekâ Türleri Hakkında Son Birkaç Söz-1 - 02.10.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-3 - 25.09.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-2            - 18.09.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-1                                                  - 11.09.2019

Çoklu Zekâ Kuramı Çerçevesinde İnsanı Tanıma ve Tanımlama-2 - 04.09.2019

Çoklu Zeka Kuramı Çerçevesinde İnsanı Tanıma ve Tanımlama-1 - 28.08.2019

İlim-Bilim-Yorum - 21.08.2019

Farklı Görüşler, Tartışmalar ve Çoklu Zekâ Kuramının Darboğazları-2 - 07.08.2019

Farklı Görüşler, Tartışmalar ve Çoklu Zekâ Kuramının Darboğazları-1 - 31.07.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-6 - 24.07.2019

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI-4 - 10.07.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-3 - 03.07.2019

Çoklu Zeka Kuramı-2 - 26.06.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-1 - 19.06.2019

Fatih ve Fetih Dili-2  - 12.06.2019

Fatih Ve Fetih Dili-1  - 07.06.2019

Zekanın Mucizevi Yönü - 29.05.2019

İdeal Manada Eğitimdeki Güzelliği Keşfetmek-2 - 22.05.2019

İLKSES - 20.05.2019

İdeal Manada Eğitimdeki Güzelliği Keşfetmek-1 - 15.05.2019

İstanbul’u Sevmek-2 - 08.05.2019

İstanbul’u Sevmek-1  - 01.05.2019

Hayat Piramidini Oluşturan Sistematik-2 - 24.04.2019

Hayat Piramidini Oluşturan Sistematik - 17.04.2019

İhtiyaç Duyulan Stratejik Bir Yorum 2 - 10.04.2019

İhtiyaç Duyulan Stratejik Bir Yorum-1 - 03.04.2019

İlginç Bir Zaman, Mekân ve Mana Çakışması-2 - 27.03.2019

İlginç Bir Zaman, Mekân ve Mana Çakışması-1 - 20.03.2019

Düşündürücü Bir Realite-2 - 13.03.2019

Düşündürücü Bir Realite-1 - 06.03.2019

Termodinamiğin İkinci Yasası Entropi Düzensizlik midir, Yoksa Düzenin Kendisi midir? - 27.02.2019

Birlik İlkesi-2       - 20.02.2019

Birlik İlkesi - 13.02.2019

Hayatın Sırrı Su, Yağmur Gibi Sıradan Görünen Günlük Olaylar Hakkında Bazı İlginç Anekdotlar - 06.02.2019

İlişkileri Algılamak ve Hissetmek ( Maddenin Dili) - 30.01.2019

İletişimde Çok Önemli Bir Faktör Beden Dili - 23.01.2019

 İletişim Çok Önemlidir-2 - 16.01.2019

İletişim Çok Önemlidir-1 - 09.01.2019

ÇAĞIN ÇAĞRISI-3 - 02.01.2019

ÇAĞIN ÇAĞRISI-2 - 26.12.2018

ÇAĞIN ÇAĞRISI-1 - 19.12.2018

Bilindiği gibi zihinsel engellilik ve öğrenme güçlüğü farklı şeylerdir. İnsanın madde-mana şeklinde iki önemli etkenden oluştuğu göz ardı edilmemelidir. Eğitim ve öğretim uygulamalarında bazen, dezavantaj sandığımız şeyler aslında en değerli avantajlarımız ve kazançlarımız olabilirler. Bilindiği gibi Einstein, Edison ve benzeri dahiler örneğin renk körlüğü gibi farklı bir yapı gereği durumlarından ötürü öğrenme güçlüğü çektikleri için yanlış ve eksik anlaşılmışlardır. Özel eğitim, eğitim olgusunun ana çekirdeğidir ve üstün zekâlılık olayının gizli hazine sandığıdır.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, öncelikle Sosyal bilimler, fen bilimleri ve sanat arasındaki enfes ilişkileri fark etmemiz, aynı orijinden kaynaklandıklarını ve beslendiklerini algılamamız gerekir. Bu düşünce sentezi, olayın bütünlüğünü bozmadan analitik yorumlar yapmamızı sağlar. En önemlisi ilişkileri keşfetmemizi mümkün kılar. Bu bütünlüğü kavrayan, hisseden ve yaşayan birey ve toplumların insanlık tarihi ve düşünce tarihi bağlamında daha anlamlı işler başardıklarını görüyoruz. Bu arada hemen belirtmemiz gerekir ki soyut-somut, madde-mana bağlamında algılama başarımız % 3,5-4’ünü kullanabildiğimiz beynimizle kalbimizi birlikte olumlu çalıştırabilme sanatında saklıdır.
Daha önce verdiğimiz örnekte de belirtildiği gibi müzik yeteneği olan bir öğrenciyi matematik dersinden başarısız olduğu için yerme yerine, istismara yol açmadan, özel bir eğitim formatı şeklinde o öğrenciye müzik nota ve ses bilgisinin gerektirdiği zaruri matematik dersi verilerek genel anlamda bir matematik sempatisi sağlanabilir. Örneğin resim sanatı da ilişkiler bilimi matematik, mantık, fizik ve eşyanın tabiatı gerçeğini algılamayı, hatta sevmeyi gerektirir. Sanatçı yönü baskın olan bu öğrencilere farklı dersleri kendilerine özgü sunmakta, daha sevimli, albenili empoze etmekte yarar vardır. Hatta resim ve müzikle matematiğin sevdirilmesi denenebilir.
Çoklu Zekâ Kuramı, modelimizde önermiş olduğumuz gibi 3 S Kuralı esprisi içinde ele alınmazsa uygulamada ve pratikte bir dizi tartışmalardan, yazışmalardan, imza sirkülerinden öteye geçemeyecek gibi görünmektedir.
Çoklu Zekâ Kuramı ve uygulamaları, içyapı ve iç zekâyı büyük ölçüde ilgilendirdiğinden; özel eğitime ciddi anlamda destek ve çözüm özelliği taşımaktadır. Eski dönemlerde özürlü ve farklı nitelikler taşıyan çocuklar yakılırdı. Fakat daha sonra aristokratların çocukları ve İlahi (semavi) dinler devreye girince, özel eğitimin sebep ve başlangıç noktaları olan gelişmeler meydana geldi.
Daha öncede belirtildiği gibi birbiriyle ilişkili görünmekle birlikte zihinsel engellilik ile öğrenme güçlüğü olayı birbirinden farklı şeylerdir. Özel eğitim patentli bu olayın kısa fakat oldukça etkili bir açılımını yapabiliriz. Öğrenme güçlüğü biyolojik bir olaydır. Zihinsel engellilik ise içsel bir durumdur. Ruh, şuur (zihin, ana bellek) ile ilgilidir. Özetle bu durum insanın madde-mana sentezinden oluşmuş, fakat bir bütünlük arz eden yapısıyla yakından ilişkilidir. Eğitimci bu gerçeği yadsımamalıdır.