İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Çerez Politikası. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Ayten Başabaş Dirier

Cumhuriyet’in 97. Yılını Karşılarken

Ayten Başabaş Dirier

[email protected]

Cumhuriyet’imizin 97. yıldönümü kutlu olsun!.. Atatürk’ün dediği gibi birlik ve beraberlik içinde
Türkiye’miz muzaffer, müreffeh ve muvaffak olacak, işaret ettiği hedeflere ulaşacaktır.
ATATÜRK’E GÖRE CUMHURİYET
“Dünyada yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegane millet Türklerdir.”
                     I
“Türk Devleti, Cumhuriyet’in millî egemenlik idealini, en iyi temsil eden devlet şekli olduğuna inanır.
Bu sarsılmaz inançla Türk Milleti, Cumhuriyeti tehlikeye karşı her vasıtayla savunur.”
“Yetkisi sınırlı olsa bile hükümdarlık şekli; demokrasiye, millî egemenlik ilkesine uygun değildir.”
“Cumhuriyet, demokrasi sistemiyle devlet yönetimidir.”
“Türk milletinin karakter ve âdetlerine, en uygun olan yönetim Cumhuriyettir.”
“Bütün Dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır; Cumhuriyet, düşünsel ve sosyal inkılâp taraftarlığı.
Yeni Türkiye toplumunda bir kişinin bile, bunun dışında kalacağını düşünmek istemiyorum.”
“Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilâtımız, doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilâtıdır ki, onun adı Cumhuriyettir.”
“Artık hükümet ile millet arasında ayrılık yoktur. Hükümet millet ve millet husumettir. Artık hükümettekiler kendilerinin ayrı olmadıklarını, milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.”
“Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisidir.”
“Millet her türlü istediğini yaptırma gücündedir. Girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir güç yoktur.”
“Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri milletin kararı, diğeri ordumuzun kahramanlığıdır.”
“Yolunda çalıştığınız büyük kutsal ideali, halkın yüreğinde bir düşünce halinden, duygu haline getirmelisiniz. Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmalısınız. Cumhuriyeti, gereklerini, ilkelerini sevdirmelisiniz.”
“Cumhuriyet yüksek ahlâkî değerlere dayanır. Cumhuriyet erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir…”
“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini güvenli ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar, düşünce ve ruhlarda yarattığı güvenle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.”
“Cumhuriyetin iç ve dış siyaseti; gelecekte bile onuru, kuvveti ve yönüyle Türk Milletinin güçlerini
onun refahı ve gelişmesine yöneltmesi, birleştirmesi ve toplamasıyla seçkinleşecektir.”
“Cumhuriyetin iç siyaseti vatandaşın yaşayışını, hiçbir etki ve baskı etkisinde bırakmaksızın sağlamaktır.”
“Milletin uyanıklığı, olgunluğu ve yeteneğine güvenerek, Cumhuriyetin bütün gereklerini gerçekleştireceğiz.”
“Egemenlik hiçbir neden ve biçimle terk edilemez ve geri verilemez. Bağışlanamaz…”
“Türkiye; milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı bir cumhuriyettir.”
“Asla şüphe yoktur ki, Cumhuriyetin çocukları Bizden daha bolluk içinde ve daha mutlu olacaklardır.”
“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yüceltecek ve devam ettirecek sizsiniz.”
                 II
Atatürk, Mudanya yoluyla giderken Bursa’ya,
Yanına bir kadın yanaştı yaşlı zayıfça.
Etrafını saran kalabalığı yardı güçlükle,
Kolunu tutarak konuştu titrek bir sesle.
“Beni tanıdın mı oğul? Selânik’te komşunuzdum.
Bir oğlum var hayattaki tek umudum.
Demir yollarına alınması için tavsiyede bulundun,
Fakat müdür dinlemedi, Onu işe görmedi uygun.
Ne olur bir kere de sen söyle,
Oğlum aylak, işsiz kalmasın öyle.”
Atatürk’ün çelik bakışları içtenlikle parladı,
Elleriyle geniş jestler yaparak haykırdı:
“Oğlunu almadılar mı? Ben tavsiye ettiğim halde!
Demek ki oğlun uygun değildi işe.”
Kadın kaybolurken kalabalık içinde,
Atatürk söyleniyordu inançlı bir sesle:
İyi yapmışlar. Ne kadar iyi olmuş!
İşte Cumhuriyet’ten beklediğimiz sonuç…”