İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Çerez Politikası. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Tolga Şallı

“Güneş Enerjisi” Çiftçiye Çare Olur mu?"

Tolga Şallı

tlgsalli@gmail.com

            Güneş, galaksimizde bulunan 200 Milyar yıldızdan biri. Dünyamızın yaşamasını sağlayan en önemli en önemli yıldız. Yüzey sıcaklığı 5500, çekirdek sıcaklığı ise 15,6 milyon derece. Milyarlarca yıldan bu zamana kadar çevresine ısı ve ışık yayıyor.
            Güneşten yayılan enerjinin sadece 2,2 milyarda biri dünyaya gelmekte ve bu enerji yaşam için temel enerji kaynağı olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının merkezinin güneş olduğunu söyleyebiliriz. Mesela rüzgar; rüzgar oluşumunun ana nedeni sıcaklıktır. Alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımıdır.
            Ülkemiz, güneş enerjisi ile sıcak su elde edimi açısından dünya genelinde her sene ilk üçe girmektedir. Ancak her ne kadar güneşten elektrik üretiminde hızla yol alınsa da potansiyele oranladığımızda yolun başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemizde çatılara kurulacak güneş panelleri ile 300 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını engellenebilecek durumda.
            Tarım sektörü, salgın öncesinde de önemliydi ancak salgın döneminde daha çok farkına varılan bir sektör oldu. Bu sektörün başoyuncuları ise çiftçilerimiz, üreticilerimiz. Çiftçinin üretim maliyetlerinin başında elektrik harcamaları gelmekte. Tarım Kanunu’nun amacı; “Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.” olarak belirlenmiştir. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde;İlgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, tarım arazilerinin bir kısmında tarımsal sulama amacıyla bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kurulabilir.” Hükmü yer almaktadır. Ancak sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden fazla olmaz. Aynı yönetmeliğin 5-1-ç bendinde; “Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,” ifade edilmekte. Elektriğin olmadığı yerde bu sistem rahatlıkla uygulanabilir. Ancak, elektriğin olduğu yerde çiftçi tarımsal sulama için kullandığı güneş enerjisinin ürettiği elektriği sisteme verememekte. Çiftçi yılda 4 veya 5 ay sulama yapmakta fakat geri kalan dönemde güneş enerjisinden faydalanamamaktadır. Tarımın ve çiftçinin desteklenmesi anlamında bu boşta kalan sürede üretilen elektriğinde bir şekilde değerlendirilmesi ve bunun çiftçiye ekonomik olarak dönüşü sağlanmalıdır.  
               Güneş enerjisi sadece çiftçiye değil dünyamıza da çare olur. Ülkemizin enerji arz güvenliliğine ve enerji bağımsızlığına çare olur. Yenilenebilir enerji geleceği korur. Tarım sektörü pozitif ayrımcılık bekleyen bir sektördür. Özellikle üretim kapasitesi sınırlı olan kazandığı ile evini geçindirebilen çiftçilerimiz ayrıcalıkğı hak ediyor. Her zaman söylediğim gibi, yaşamımızın her anında birilerinin emeği var ve bunun ilk başında çiftçiler gelir.