İsmail Ferruh Destebaş

İstanbul’u Sevmek-2

İsmail Ferruh Destebaş

ferruhdestebas@hotmail.com

Yazarın Diğer Yazıları

İlginç Bir Atmosfer Yorumu-1 (Da Vinci’nin Not defterinden) “Atmosfer” - 01.04.2020

 İhtiyaç Duyulan Bir Fikir Jimnastiği - 25.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu-4 - 18.03.2020

Yorum Farklı Bir Atmosfer Yorumu-3 - 11.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu - 2 - 04.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu - 26.02.2020

Her Zaman Geçerliliğini Koruyan Bir Hikâye - 19.02.2020

İnsan ve İnsanı Tanımlama-4 - 12.02.2020

İnsan ve İnsanı Tanımlama-3 - 05.02.2020

İnsan ve İnsanı tanımlama-2 - 29.01.2020

Realitenin İki Yönü - 22.01.2020

Alexis Carrel-2 - 15.01.2020

Alexis Carrel ve Görüşleri                                                                   - 08.01.2020

Konjonktürsel Bir Yorum-4 - 05.01.2020

Konjonktürsel Bir Yorum-3 - 25.12.2019

Konjonktürsel Bir Yorum-2 - 18.12.2019

Konjonktürsel Bir Yorun-1 - 11.12.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-4 - 04.12.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir 3 - 27.11.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-2 - 21.11.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-1 - 13.11.2019

Sevgi Olgusu Üzerine-2 - 06.11.2019

Sevgi Olgusu Üzerine-1 - 30.10.2019

İlim-Bilim-Yorum - 23.10.2019

Kalbimizin Sesi - 16.10.2019

Çoklu Zeka Türleri Hakkında Son Birkaç Söz-2 - 09.10.2019

Çoklu Zekâ Türleri Hakkında Son Birkaç Söz-1 - 02.10.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-3 - 25.09.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-2            - 18.09.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-1                                                  - 11.09.2019

Çoklu Zekâ Kuramı Çerçevesinde İnsanı Tanıma ve Tanımlama-2 - 04.09.2019

Çoklu Zeka Kuramı Çerçevesinde İnsanı Tanıma ve Tanımlama-1 - 28.08.2019

İlim-Bilim-Yorum - 21.08.2019

Farklı Görüşler, Tartışmalar ve Çoklu Zekâ Kuramının Darboğazları-2 - 07.08.2019

Farklı Görüşler, Tartışmalar ve Çoklu Zekâ Kuramının Darboğazları-1 - 31.07.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-6 - 24.07.2019

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI-5 - 17.07.2019

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI-4 - 10.07.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-3 - 03.07.2019

Çoklu Zeka Kuramı-2 - 26.06.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-1 - 19.06.2019

Fatih ve Fetih Dili-2  - 12.06.2019

Fatih Ve Fetih Dili-1  - 07.06.2019

Zekanın Mucizevi Yönü - 29.05.2019

İdeal Manada Eğitimdeki Güzelliği Keşfetmek-2 - 22.05.2019

İLKSES - 20.05.2019

İdeal Manada Eğitimdeki Güzelliği Keşfetmek-1 - 15.05.2019

İstanbul’u Sevmek-1  - 01.05.2019

Hayat Piramidini Oluşturan Sistematik-2 - 24.04.2019

Hayat Piramidini Oluşturan Sistematik - 17.04.2019

İhtiyaç Duyulan Stratejik Bir Yorum 2 - 10.04.2019

İhtiyaç Duyulan Stratejik Bir Yorum-1 - 03.04.2019

İlginç Bir Zaman, Mekân ve Mana Çakışması-2 - 27.03.2019

İlginç Bir Zaman, Mekân ve Mana Çakışması-1 - 20.03.2019

Düşündürücü Bir Realite-2 - 13.03.2019

Düşündürücü Bir Realite-1 - 06.03.2019

Termodinamiğin İkinci Yasası Entropi Düzensizlik midir, Yoksa Düzenin Kendisi midir? - 27.02.2019

Birlik İlkesi-2       - 20.02.2019

Birlik İlkesi - 13.02.2019

Hayatın Sırrı Su, Yağmur Gibi Sıradan Görünen Günlük Olaylar Hakkında Bazı İlginç Anekdotlar - 06.02.2019

İlişkileri Algılamak ve Hissetmek ( Maddenin Dili) - 30.01.2019

İletişimde Çok Önemli Bir Faktör Beden Dili - 23.01.2019

 İletişim Çok Önemlidir-2 - 16.01.2019

İletişim Çok Önemlidir-1 - 09.01.2019

ÇAĞIN ÇAĞRISI-3 - 02.01.2019

ÇAĞIN ÇAĞRISI-2 - 26.12.2018

ÇAĞIN ÇAĞRISI-1 - 19.12.2018


Evet, Doğu ile Batıyı ve üç kıtayı birleştiren İstanbul’a duyulan sevgi; İstanbul’da yapılan yerel seçimlerde olduğu gibi ayrılık ve hizip nedeni değil, birleştirici bir faktör olmalıdır.
Konu hakkında stratejiler belirlememiz gerekir. Fakat her şeyden önce sevgi olgusunu açıklamamız ve tanımlananız gerekmektedir. Sevgi, tek başına yalın bir kelime olmaktan öte değerler taşır. Sevgi; tercih, ilgi, iletişim, inanç, düşünme, anma, unutmama, fedakârlık, şefkat, güven itimat, saygı, hoşgörü ve sabır gibi birçok destek ve harçların oluşturduğu çok kıymetli bir bulamaçtır. Sevgiyi asli yönleriyle bir bütün olarak düşünüp yaşayamadığımız için çoğu kez onun hayatımızda olmadığını düşünürüz. İşte esas sorun budur.
İstanbul’un hukuk, siyaset, ekonomi ve kültürel alandaki yeri, bir ölçüde ideal performansımızın da göstergesidir.
İlim-sevgi sentezini iyi algılamamız gerekir. Eğitim ve kültür; insanlık için düşünülmelidir. Dar menfaatlere heba edilmemelidir. Kendini tanımayı ve denetlemeyi öğretmelidir. Bu iç denetlemenin olmadığı hallerde ise denetim, “Demoklesin kılıcı” gibi yorumlanmakta, hatta iç denetim mekanizmasını dahi zaafa uğratmaktadır. İnsanın yapısı gereği haklı beklentileri ve onuru her şeyin üstündedir. Bu sistematik, kendi içyapısında bulunan, tamamen insana özgü bir fedakârlığı ve feragatini yaşar ve yaşatır. 
Tercih hakkımız vardır. Fakat realitenin içinde bile bizi farklı yönlere ve sonuçlara götüren seçenekler mevcuttur. Açıkça belirtmek gerekirse, realitenin iki yönünden biri bizi mutsuz edebilmektedir.
İnsanlık tarihinde kazanımlarla yükselme, fakat bunun sonrasında ise en çok rastlanan şekliyle alışkanlık gibi sebeplerle fasit bir dairede yozlaşarak moral (manevi) değerleri, kaybetme döngüsü yaşanagelmiştir. Ama bu realite, “Tarih, tekerrürden ibarettir.” Yaklaşımını doğurmaz. Tarih kesinlikle tekerrürden ibaret değildir, hatta tarihte tekerrür diye bir şey yoktur. Çünkü yaşanan ve yaşanacak her gün, başka bir gündür. Bu konuda ciddi ölçüde kararlı bir tarih felsefesi (ilmin yorumu) yapma ihtiyacımız vardır. Düşünce tarihi, bütün bunların örnekleriyle doludur. Tarih biliminde bilimsel formatın bir gereği, sebep-sonuç ilişkisi vardır.
Alexis Carrel’in dediği gibi “Bilinmelidir ki fikir rüzgârı istediği yerde ve yönde eser. Canlılığını ve kararlılığını bu esintiden almayan düşünceler ve iddialar özgürlükten öte bir çılgınlık olup, bu durumda olabilecek en az şey diğerleri ile tam bir anlaşmazlıktır.” Bu durum başarısızlıklarımızın başlıca sebeplerindendir.
Davranışlarımız, içinde yaşadığımız eşyanın tabiatına ters olmamalıdır. Pozitif fen bilimleriyle, sosyal bilimler ve sanat arasında şaşırtıcı ilişkiler, paralellikler, hatta benzerlikler vardır. Böylece onların aynı orijinden kaynaklandıklarını ve beslendiklerini anlarız.
Evrensel ortak bağlantıları fark eden toplumların daha anlamlı ve yararlı işler yaptıklarını görüyoruz. İlginçtir, fakat tamamen gerçektir. Hayatın içinde alışkanlıklar yüzünden olağan saydığımız ve bu yüzden pek farkına varamadığımız şeyler, beklediğimiz mucizelerden daha az mükemmel değildir. Asıl mucizeler, normal hayatın içinde ve eşyanın tabiatında saklıdır.
Toplumsal kabuller çok önemlidir. Devlet bile sosyal bir sözleşmeyle oluşur. Fikirler kabul görüp uygulandıkça pekişirler. Bu konuda toplum mühendislerine büyük görevler düşmektedir.
İstanbul’un tarihsel süreçteki önemini iyi ve doğru algılayabilmemiz için; sosyal tarih, siyasi tarih ve tarih felsefesi (ilmin yorumu) bilgisi gereklidir. İstanbul’da yapılan önemli uluslararası toplantıların deklarasyon haber, yorum ve metinlerini şehir-insan ilişkileri bazında iyi izlememiz, kavramamız; bilinçli bir insan ve vatandaş portresi çizebilmemiz çok önemlidir. Ülkemizi daha bilinçli sevebilme ve stratejiler geliştirebilme, gerçek bir dünyalı olabilme adına, Türkiye’nin ekonomik başkenti, Avrupa’nın da kültürel başkenti İstanbul’u baz almamız, oldukça stratejik ve akılcı bir yaklaşımdır. Bu konudaki duygusal toplamaları hissetmek için ise bir dünyalı olmamız kâfi gelecektir.
Konu, ortak ve evrensel bir özellikler taşımaktadır. Makro ve mikro açıdan değerlendirilebilir. İstanbul Şehri, tarihin süzgecinden geçmiş, Doğuyu ve Batıyı ayrı ayrı ve bir arada özümsemiş yönüyle, maddi ve manevi (moral) değerleriyle birlikte bize gerekli stratejiyi oldukça cömert bir şekilde sunmaktadır. Bu arada en çok ihtiyacımız olan şey eğitim olgusunun da olmazsa olmazı “düşünmeyi öğrenme sanatı”dır.