İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Çerez Politikası. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Hazal Coşkun

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde STK, Kamu ve Özel Sektör İşbirliği

Hazal Coşkun

[email protected]

İnsanlığın yüzleştiği iklim değişikliği, kuraklık, eşitsizlik, açlık gibi zorluklar sadece küresel seviyede ve sürdürülebilir kalkınma sağlanarak çözülebilir. Bu zorlukları aşmanın ve başarıya ulaşmanın yolu ise sosyal ilerleme, çevresel denge ve ekonomik büyümeden geçiyor.
Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma yol haritasının bir parçası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de içeren 2030 gündemini onayladı. Bu çağrı, gezegenimizi korumak ve tüm insanlığın refahını sağlamak adına yapılan bir eylem çağrısı. Ocak 2016’da yürürlüğe giren bu amaçların hepsine 2030 yılına kadar ulaşmak planlanıyor. Buradaki stratejik plan, yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlara yoğunlaşmış durumda. UNDP, hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine de destek sağlıyor.
Bu ortak hedeflere ulaşabilmek adına bireylerin, işletmelerin, idarelerin ve ülkelerin bu amaca yönelik hedefler koyması bekleniyor. Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması adına her ülke hem kendi sürdürülebilirliğini, hem de küresel amaçlara yönelik olarak üzerine düşeni yerine getirmeye çalışıyor. 2016 yılından beri bu alanda projeler ve faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşları, halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. STK’ların kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği içerisinde bu hedefleri tanıtma, aktarma ve farkındalık yaratma adına yaptıkları birçok faaliyet ses getiriyor, etkilerini de uzun zamandır görüyoruz. Buradaki en büyük amaç, büyükten küçüğe herkesin bu amaçları bilerek, benimseyerek buna yönelik hareket etmesi. Sadece kişilerin değil, kurumların ve idarelerin de bu hedefleri benimsemesi çok değerli. Bu noktada da devreye STK, kamu ve özel sektör işbirliğinin gücü ve önemi devreye giriyor. Bu üç sektör, deneyimlerini, tecrübelerini, bilgi ve donanımlarını birleştirerek çok güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Kamu kurumlarının ulaşmakta zorlandığı halka erişim sivil toplumun desteğiyle kolaylaşıyor. Aynı şekilde özel sektörün tecrübesi, bilgi ve deneyimi de ortak yapılan çalışmalara ışık tutuyor.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada “sosyal sorumluluk” ve “gönüllülük” esastır ve bu kavramı da ancak STK, kamu ve özel sektör işbirliği ile geliştirebilir, yaygınlaştırabiliriz. Bu konuda toplumsal farkındalığı yaratabilmek adına da bu işbirliğini sürdürmeli, geliştirmeli ve desteklemeliyiz.