İsmail Ferruh Destebaş

Termodinamiğin İkinci Yasası Entropi Düzensizlik midir, Yoksa Düzenin Kendisi midir?

İsmail Ferruh Destebaş

ferruhdestebas@hotmail.com

Yazarın Diğer Yazıları

İlginç Bir Atmosfer Yorumu-1 (Da Vinci’nin Not defterinden) “Atmosfer” - 01.04.2020

 İhtiyaç Duyulan Bir Fikir Jimnastiği - 25.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu-4 - 18.03.2020

Yorum Farklı Bir Atmosfer Yorumu-3 - 11.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu - 2 - 04.03.2020

Farklı Bir Atmosfer Yorumu - 26.02.2020

Her Zaman Geçerliliğini Koruyan Bir Hikâye - 19.02.2020

İnsan ve İnsanı Tanımlama-4 - 12.02.2020

İnsan ve İnsanı Tanımlama-3 - 05.02.2020

İnsan ve İnsanı tanımlama-2 - 29.01.2020

Realitenin İki Yönü - 22.01.2020

Alexis Carrel-2 - 15.01.2020

Alexis Carrel ve Görüşleri                                                                   - 08.01.2020

Konjonktürsel Bir Yorum-4 - 05.01.2020

Konjonktürsel Bir Yorum-3 - 25.12.2019

Konjonktürsel Bir Yorum-2 - 18.12.2019

Konjonktürsel Bir Yorun-1 - 11.12.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-4 - 04.12.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir 3 - 27.11.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-2 - 21.11.2019

Tercihlerimiz Çok Önemlidir-1 - 13.11.2019

Sevgi Olgusu Üzerine-2 - 06.11.2019

Sevgi Olgusu Üzerine-1 - 30.10.2019

İlim-Bilim-Yorum - 23.10.2019

Kalbimizin Sesi - 16.10.2019

Çoklu Zeka Türleri Hakkında Son Birkaç Söz-2 - 09.10.2019

Çoklu Zekâ Türleri Hakkında Son Birkaç Söz-1 - 02.10.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-3 - 25.09.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-2            - 18.09.2019

Komplike Zekâ Göstergelerinden Biri, Bilgiyi Kullanma Sanatı-1                                                  - 11.09.2019

Çoklu Zekâ Kuramı Çerçevesinde İnsanı Tanıma ve Tanımlama-2 - 04.09.2019

Çoklu Zeka Kuramı Çerçevesinde İnsanı Tanıma ve Tanımlama-1 - 28.08.2019

İlim-Bilim-Yorum - 21.08.2019

Farklı Görüşler, Tartışmalar ve Çoklu Zekâ Kuramının Darboğazları-2 - 07.08.2019

Farklı Görüşler, Tartışmalar ve Çoklu Zekâ Kuramının Darboğazları-1 - 31.07.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-6 - 24.07.2019

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI-5 - 17.07.2019

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI-4 - 10.07.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-3 - 03.07.2019

Çoklu Zeka Kuramı-2 - 26.06.2019

Çoklu Zekâ Kuramı-1 - 19.06.2019

Fatih ve Fetih Dili-2  - 12.06.2019

Fatih Ve Fetih Dili-1  - 07.06.2019

Zekanın Mucizevi Yönü - 29.05.2019

İdeal Manada Eğitimdeki Güzelliği Keşfetmek-2 - 22.05.2019

İLKSES - 20.05.2019

İdeal Manada Eğitimdeki Güzelliği Keşfetmek-1 - 15.05.2019

İstanbul’u Sevmek-2 - 08.05.2019

İstanbul’u Sevmek-1  - 01.05.2019

Hayat Piramidini Oluşturan Sistematik-2 - 24.04.2019

Hayat Piramidini Oluşturan Sistematik - 17.04.2019

İhtiyaç Duyulan Stratejik Bir Yorum 2 - 10.04.2019

İhtiyaç Duyulan Stratejik Bir Yorum-1 - 03.04.2019

İlginç Bir Zaman, Mekân ve Mana Çakışması-2 - 27.03.2019

İlginç Bir Zaman, Mekân ve Mana Çakışması-1 - 20.03.2019

Düşündürücü Bir Realite-2 - 13.03.2019

Düşündürücü Bir Realite-1 - 06.03.2019

Birlik İlkesi-2       - 20.02.2019

Birlik İlkesi - 13.02.2019

Hayatın Sırrı Su, Yağmur Gibi Sıradan Görünen Günlük Olaylar Hakkında Bazı İlginç Anekdotlar - 06.02.2019

İlişkileri Algılamak ve Hissetmek ( Maddenin Dili) - 30.01.2019

İletişimde Çok Önemli Bir Faktör Beden Dili - 23.01.2019

 İletişim Çok Önemlidir-2 - 16.01.2019

İletişim Çok Önemlidir-1 - 09.01.2019

ÇAĞIN ÇAĞRISI-3 - 02.01.2019

ÇAĞIN ÇAĞRISI-2 - 26.12.2018

ÇAĞIN ÇAĞRISI-1 - 19.12.2018

Entropiyi, dünyaya egemen olan ve her şeyi yöneten bir yasa şeklinde tanımlayabiliriz. Yeni bir dünya görüşü olarak ortaya çıkan entropi; aynı zamanda bir cismin ya da cisimlerin termodinamik durumunda ortaya gelen değişimlerinin yönünü belirleyen büyüklüktür.                                             
Düzensizlik (Entropi) ile ilgili yine günlük hayattan ilginç bir örnek verebiliriz. Bir insanın doğumuyla birlikte evrenin düzensizliğinin geçici olarak azaldığı, ancak yine bir insanın ölmesiyle birlikte düzensizliğin tekrar arttığı bilinmektedir. Bilimsel literatüre göre evrendeki faydalı iş yapabilecek enerji sürekli azalmakta ve düzensizlik artmaktadır.
Örneğin kırık bir yumurtanın kendiliğinden eski haline gelmesi olasılığının yok denecek kadar az olması demek, böyle bir olay gerçekleşemez demek değildir. Yine örneğin yumurtayı öylesine paramparça etmiş olalım ki, moleküllerine hatta atomlarına ayrılmış olsun. Bu atom ve moleküller kümesini, dışarıdan enerji almak suretiyle tekrar bir yumurta haline getirmek mümkündür. Nitekim bir tavuk bunu hemen her gün yapar. Bahçede eşelenerek bulduğu besin maddelerini, enerji ve hammadde temini için kullanarak, yumurtalığında yepyeni bir yumurta sentezler. Bu yumurtayı oluşturan atom ve moleküller başlangıçta, bahçedeki değişik unsurlarda darmadağınık, iş bittiğinde ise, karmaşık bir yumurtanın yapısında “derli toplu ve düzenli”dir. Tavuğun bunu yapabilmesi için dışarıdan enerji ve hammadde alması gerekir. Fakat bu yumurtayı sentezleme süresi sırasında; nefes alıp vermekte, terlemekte ve ara sıra tuvalete gitmektedir. Bunların her biri keza “tersinmez” süreçlerdir. Entropi artışına yol açarlar.  Şöyle ki tavuğun yumurtayı sentezlemesi nedeniyle gerçekleşen Entropi azalması, tavuğun işlem sırasında gerçekleştirmek zorunda olduğu  “tersinmez” işlemlerin yol açtığı Entropi artışlarının toplamından daha azdır. Sonuç olarak, yumurtanın sentezlenme süresi sonunda; tavuğun bünyesindeki toplam Entropi belki azalmış, fakat “tavuk-bahçe” sisteminin toplam entropisi artmıştır. Çünkü genişleyen bir evrendeki toplam Entropi artmak zorundadır. Evrenin genişlemesi durup daralma süreci başladığında Entropi azalma eğilimi gösterebilir, fakat bunu klasik bir halk deyimiyle bir insanın ölümü yaklaşırken meydana gelen “ölüm iyiliği” şeklinde yorumlayabiliriz. Örneğin yeni doğmuş veya yetişme çağında bir insanın ihtiyarlama paritesi oldukça yüksek ve hızlıdır. Fakat yaşlanan insanın yaşlanma hızı ise azalır. Evet, bir canlının doğumu ve büyümesi, canlının bünyesindeki düzensizliğin artmasını gerektirir. Fakat canlı bunu başarırken, çevresindeki entropi de artmaktadır. Fakat bir yandan da bozulmakta olan bünyeden beslenen böcekler ve solucanlar kendi bünyelerinde düzen inşa etmekte, yani bünyelerindeki entropiyi azaltmakta, en azından artmasını engellemektedirler. Sonuç olarak entropi bir yerlerde artar, diğer yerlerde azalırken, evrendeki toplam entropi artmaya devam etmektedir. Ve bu arada yine evrendeki faydalı iş yapabilecek enerji miktarı da sürekli olarak azalma eğilimi göstermektedir. Örneğin evrenin sadece bir parçası olan dünyamızı ele alacak olursak, biz yeryüzündeki petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarını tükettikçe, dünyamızdaki “iş yapabilecek enerji” azalmakta ve bu kullanım süreçleri, toplam entropiyi arttırmaktadır. Gerçi bu kaynakların güneşin ışınları aracılığıyla dünyamıza sağladığı enerji sayesinde çeşitli bitki ve hayvan kalıntılarından daha önce nasıl oluşmuşlarsa, yeniden oluşmaları mümkündür. Fakat bu milyonlarca yıl alan çok uzun bir süreçtir. Evren genelinde ise dışarıdan gelen bir enerji kaynağı olmadığı için, yeni enerji kaynaklarının oluşması imkânsızdır. Dolayısıyla entropi artışına paralel olarak; toplam enerji azalmamakta, fakat “iş yapabilecek enerji” azalmaktadır.
İlginçtir, evren bir yandan daha kararlı bir duruma gelirken, bir yandan daha düzensiz olabilmektedir. Evet, ilk patlamadan kaynaklanmış olup da bugün tüm evrene yayılmış bulunan “mikrodalga ışınımı” bunun bir örneğidir. Ancak evrenin genişliyor olması entropinin maksimuma ulaşacağı “en kararlı” hali yani ölüm halini geciktirmektedir. Sonun başlangıcı şeklinde genişleme duraklayıp, daha sonra daralma sürecine geçildiğinde ise olayın nasıl noktalanacağı zaten bellidir. Sıfır entropinin bilimsel literatürdeki karşılığı ise cennettir.