İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Çerez Politikası. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.

Ali Taydaş

Yenilenebilir Enerji

Ali Taydaş

[email protected]

Nüfusun giderek artması ve teknolojinin devamlı gelişmesi ile birlikte tüketilen enerji miktarı da her gün biraz daha artmaktadır. Miktar arttıkça gereksinim duyulan kaynaklarda giderek artırılmak zorundadır. Enerji kaynakları kısaca, bir maddenin iş yapabilme yeteneği için tanımlanan enerjinin elde edildiği kaynaklara denir. Enerji kaynakları herhangi bir yöntemle enerji üretilmesini sağlayan kaynaklardır. Her ne kadar günümüzde giderek azaltılmaya çalışılsa da çevreye ve insanlığa zararlı olan kömür, petrol, doğalgaz, nükleer gibi yenilenemez enerji kaynakları yıllardır kullanılmaktadır. Yenilenemez enerji tükenebilir enerji demektir. Yani, bu enerji kaynağını elde etmek için tükenebilir yakıt kullanılması gerekmektedir. Kullanılan yakıtlar yakıldığı zaman, doğaya zararlı atıklar ve gazlar salmaktadır ve bu gazlar birçok hastalığa sebep olmaktadır. Doğaya ve insan sağlığına bir nebze de olsa daha zararsız olan kaynaklara ise yenilenebilir enerji denir. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlar ve yenilenemez enerji kaynaklarına göre daha az zararlı veya zararı olmayan enerji kaynaklarıdır. Kendisini doğada sürekli yenileyebilen enerji kaynakları, tükenmeyen enerji kaynakları olarak da adlandırılır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Gelin bu yenilenebilir enerjilerin nasıl kullanıldığına bakalım. Güneş enerjisi, dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımı ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu oluşur. Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye hiçbir zararı olmadan elde edilebilir.
Rüzgar enerjisi, yoğun rüzgar olan yerlerde kurulan rüzgar türbinleri sayesinde elde edilen enerji türüdür. Teknolojik gelişmeler sayesinde rüzgarın tahmin edilebilir olması rüzgar enerjisini daha etkili kullanabilmemize yardımcı olmaktadır. Tabi bu enerjiyi üretebilmek için geniş alanlara ihtiyaç vardır.
Hidroelektrik enerjisi, suyun akışının yarattığı kinetik enerjinin kanallar vasıtası ile türbinlere iletilmesi ile üretilir. Özellikle yüksekliğin ve su akış hızının fazla olduğu yerlerde hidroelektrik üretimi yapılması büyük avantaj sağlayacaktır. Jeotermal enerji, jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerde direkt ya da dolaylı yollardan elde edilen enerji türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi ve mineral üretimi gibi farklı amaçlara hizmet eden bu enerji türü aynı zamanda kaplıcalar yardımı ile turizm sektörüne de yardımcı olmaktadır. Biyokütle enerjisi, her türlü organik atıktan, bitkilerden, yosunlardan ve alglerden elde edilen enerji çeşididir. Bitkilerin yakınması ya da hayvan atıklarının enerji için kullanılması en bilinen biyokütle enerjisi örneğidir. Biyoetanol, biyodizel, piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri ve biyogaz, biyokütle enerjisi ile geliştirilen alternatif enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Umarım teknolojinin daha fazla gelişmesi ile yenilenemez enerjilerin hiçbirine gerek kalmaz ve gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak, çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için yenilenebilir enerji kaynakları daha fazla gelişip kullanımı yaygınlaşır.